[Lyrics] The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late) - Alvin and the Chipmunks

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
(Dave:)Alright you Chipmunks, Ready to sing your song?
(Alvin:)I'd say we are
(Theodore:)Yeah, Lets sing it now!
(Dave:)Okay, Simon?
(Simon:)OK
(Dave:)Okay, Theodore?
(Theodore:)OK
(Dave:)Okay Alvin?...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:)OKAY!!

(Chipmunks:)
Christmas, Christmas time is near,
Time for toys and time for cheer.
We've been good, but we can't last,
Hurry Christmas, Hurry fast.
Want a plane that loops the loop,
(Alvin:) Me, I want a Hula-Hoop.
(Chipmunks:)
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don't be late.

(Dave:) Ok Fellas, Get ready.
That was very good, Simon.
(Simon:)Naturally!
(Dave:)Very Good Theodore
(Theodore:) He He He He
(Dave:)Uh Alvin, You were a little flat
So, watch it, Alvin...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:)OKAY!!

(Chimpunks:)
Want a plane that loops the loop,
(Alvin:)I still want a Hula-Hoop.
(Chimpunks:)
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don't be late.
We can hardly stand the wait,
Please Christmas don't be late.

(Dave:) Very good boys
(A Chipmunk:) lets sing it again!
(Another 1:) yeah lets sing it again!
(Dave:) no thats enough, lets not overdo it.
(A Chipmunk:) what do you mean over do it!?
we wanna sing it again!
(Dave:)Ổn cả chưa Chipmunks,
sẵng sàng hát bài hát của tụi mày nhé?
(Alvin:)Xong cả rồi
(Theodore:)Được rồi, hát thôi!
Dave:)Okay, Simon?
(Simon:)OK
(Dave:)Okay, Theodore?
(Theodore:)OK
(Dave:)Okay Alvin?...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:)OKAY!!

Giáng sinh, Giáng sinh đã gần kề
Là lúc cho những món đồ chơi và sự khoái trá
Chúng tôi đã chuẩn bị đủ, nhưng chúng tôi không thể đợi
Nhanh lên nào Giáng sinh, nhanh nữa lên nào.
Muốn có một nơi bằng phẳng để lộn vài vòng
(Alvin:) Tôi nè, tôi muốn có một cái vòng(để lắc)
Chúng ta khó lòng mà đợi được nữa
Vui lòng đi mà, đừng đến muộn nha Giáng sinh.


(Dave:) Ok Fellas, sẵng sàng.
Điều đó thật tuyệt đấy, Simon.
(Simon:)Đương nhiên!
(Dave:)Tốt lắm đó, Theodore
(Theodore:) He He He He
(Dave:)Uh Alvin, mày thật là thằng chíp hôi
Ờ, xem nào, Alvin...Alvin?...ALVIN!!!
(Alvin:)OKAY!!

Ước gì có một nơi bằng phẳng để lộn vài vòng
(Alvin:) Tôi nè, tôi muốn có một cái vòng(để lắc)
Chúng ta khó lòng mà đợi được nữa
Vui lòng đi mà, đừng đến muộn nha Giáng sinh.
Chúng ta khó lòng mà đợi được nữa
Vui lòng đi mà, đừng đến muộn nha Giáng sinh.

(Dave:) tốt lắm các nhóc
(A Chipmunk:) hát lại lần nữa đi!
(Another 1:) ừ hát lại lần nữa!
(Dave:) Không thế là đủe rồi, chúng ta dừng thôi.
(A Chipmunk:) cậu nói ngừng là ngừng thế nào!?
Chúng tôi muốn hát thêm lần nữa!

 
×
Quay lại
Top