[Lyrics] Come And Get It - Alvin and the Chipmunks

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

[Alvin]
Yes! You know the Chipmunks, bringin' it different every time! Them girls lovin' the Munks!

[Back-up singer(girl)]
Heads are turinin'.
Boys are yurnin'.
Wanna get up on us.

[Alvin]

Uh-huh

[Girl]
Picking game, it's all the same when all the fellas want us.

[Alvin]
Yeah!

We don't sweat what they can't get. We'll never give it to 'em.

[Alvin]

Come on!

[Girls]
All we want's a little Munks.
Us girls, that's how we chose 'em.

[Alvin]
Uh, uh, uh.
Oh yeah.
Ooo yeah!


[Chipmunks]
Come get what you want!

[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.

[Chipmunks]
Whoa!
Come get what you want!


[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.

[Chipmunks]
Yeah!
Come get what you want!

[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.


[Chipmunks]
Whoa!
Come get what you want!

[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.

[Chipmunks]
Yeah!

All the ladies want the Munks,
And we got to give 'em what they want.
When we kickin' it in the truck, or in the middle of the dance floor.
Baby girl, yeah, you're in luck, 'cause there's alwase room for one more.
Let's get this party started right.
I'll keep you goin' all night!

[Girl]
All the boys are all the same, nothin' will ever change 'em.

They all want one thing and, girl, you know you'll never tame 'em.
If you want a man to love and want a filthy rich on, then I know where you should go 'Cause, girl, you want a Chipmunk!

[Chipmunks]
Come get what you want!

[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.

[Chipmunks]

Whoa!
Come get what you want!

[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.

[Chipmunks]
Yeah!
Come get what you want!


[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.

[Chipmunks]
Whoa!
Come get what you want!

[Girl]
We know what we want and we want the chipmunk.


[Chipmunks]
Yeah!
All the ladies want the Munks,
And we got to give 'em what they want.
When we kickin' it in the truck, or in the middle of the dance floor.
Baby girl, yeah, you're in luck, 'cause there's alwase room for one more.
Let's get this party started right.
I'll keep you goin' all night!


[Girl]
If you want a little bit of this and a little bit of that, come join the Chipmunks, They hot like that.
If you want a little bit of this and a little bit of that, come join the Chipmunks 'Cause they hot like that.

[Chipmunks]
If you want a little bit of this and a little bit of that, come join the Chipmunks, We hot like that.
If you want a little bit of this and a little bit of that, come join the Chipmunks, We hot like that.

[Simon]
Girl, you are making me crazy!

I love it when you call me "baby".
They say we too young for lovin',
But I'd really like to get to know you.
And I'm gonna make it hot, I'll show you.
Iy oh!

[Chipmunks]
All the ladies want the Munks.

[Theodore]

All the ladies!

[Chipmunks]
And we got to give 'em what they want.
When we kickin' it in the truck,

[Theodore]
When we kickin' it!

[Chipmunks]

Or in the middle of the dance floor.
Baby girl, yeah, you're in luck, 'cause there's alwase room for one more.

[Theodore]
One more!

[Chipmunks]
Let's get this party started right.

[Theodore]

Let's get this party started right!

[Chipmunks]
I'll keep you goin' all night!
Let's get this party started right!
I'll keep you goin' all night!
Let's get this party started right!
I'll keep you goin' all night!
Let's get this party started

Right-igh-ight. Right! Right-ight!
I'll keep you goin' all night!

Je Vous Aime, mQ !!!
Ur K
ZnTr
[Alvin]
Vâng, bạn biết những chú sóc chuột này mà, mỗi lúc lại mang đến một dáng vẻ mới lạ! Các cô gái yêu thích những bé sóc chuột!


[Back-up singer(girl)]
Cái đầu múa may.
Lũ con trai khát khao.
Cứ muốn tham gia cùng ta.

[Alvin]
Ừ ha

[Girl]

Khai trò, khi mọi chàng trai đều muốn chúng tôi

[Alvin]
Vâng!

Ta chẳng e sợ những gì họ không thể hiểu được. Ta sẽ không bao giờ trao nó cho họ.

[Alvin]
Coi nào!

[Girls]

Tất cả những gì chúng tôi muốn là một chú sóc chuột bé bỏng.
Chúng tôi những cô gái, Đó là cách chúng tôi chọn chúng.

[Alvin]
Ừ ừ ừ.
Ô vâng
Ô vâng

[Chipmunks]
Hãy đến và lấy những gì em muốn!


[Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.

[Chipmunks]
Whoa!
Hãy đến và lấy những gì em muốn!

[Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.[Chipmunks]
Yeah!
Hãy đến và lấy những gì em muốn!

[Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.

[Chipmunks]
Whoa!

Hãy đến và lấy những gì em muốn!

[Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.

[Chipmunks]
Vâng!
Mọi quý cô đều muốn những chú sóc,
Và chúng ta phải cho họ những gì họ muốn.
Khi chúng ta ghi bàn hay vào giữa sàn nhảy ,

Baby girl, vâng, em thật may mắn, vì luôn có phòng cho một người nữa.
Hãy khai mạc bữa tiệc này ngay bây giờ!
Tôi sẽ tiếp tục làm em múa may suốt đêm!

[Girl]
Tất cả các gã trai luôn như thế, Không điều gì có thể thay đổi được họ.
Tất cả họ luôn muốn duy nhất một điều, girl, Bạn biết bạn không bao giờ có thể chế ngự được họ.
Nếu bạn muốn một người đàn ông để thương yêu và muốn mãi có nhiều tiền của, thì tôi biết nơi bạn nên đến vì hỡi cô gái, bạn cần một bé sóc chuột!

[Chipmunks]

Hãy đến và lấy những gì em muốn!

[Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.

[Chipmunks]
Whoa!
Hãy đến và lấy những gì em muốn![Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.

[Chipmunks]
Yeah!
Hãy đến và lấy những gì em muốn!

[Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.


[Chipmunks]
Whoa!
Hãy đến và lấy những gì em muốn!


[Girl]
Chúng tôi hiểu những gì mình muốn và chúng tôi muốn những chú sóc chuột.

[Chipmunks]
Vâng!

Mọi quý cô đều muốn những chú sóc,
Và chúng ta phải cho họ những gì họ muốn.
Khi chúng ta ghi bàn hay vào giữa sàn nhảy ,
Baby girl, vâng, em thật may mắn, vì luôn có phòng cho một người nữa.
Hãy khai mạc bữa tiệc này ngay bây giờ!
Tôi sẽ tiếp tục làm em múa may suốt đêm!

[Girl]
Nếu bạn muốn một chút ít điều này và chút ít điều kia, Hãy đến tham gia cùng Chipmunks, họ nóng bỏng thế đấy.

Nếu bạn muốn một chút ít điều này và chút ít điều kia, Hãy đến tham gia cùng Chipmunks, vì họ nóng bỏng thế đấy.
[Chipmunks]
Nếu bạn muốn một chút ít điều này và chút ít điều kia, Hãy đến tham gia cùng Chipmunks, chúng tôi nóng bỏng thế đấy.
Nếu bạn muốn một chút ít điều này và chút ít điều kia, Hãy đến tham gia cùng Chipmunks, chúng tôi nóng bỏng thế đấy.

[Simon]
Hỡi cô gái, em làm tôi muốn phát điên!
tôi thích khi em gọi tôi là \"baby\".
Họ nói chúng ta còn quá trẻ để yêu đương,

Nhưng tôi thật sự muốn hiểu được em.
Và tôi sẽ khiến tình cảm này trở nên nồng cháy, Tôi sẽ thể hiện cho em thấy.
Iy oh!

[Chipmunks]
Tất cả các quý cô đều muốn những bé sóc.

[Theodore]
Mọi quý cô!


[Chipmunks]
Và chúng ta phải cho họ những gì họ muốn.
Khi chúng ta ghi bàn,

[Theodore]
Khi chúng ta ghi bàn!

[Chipmunks]
Hay ở giữa sàn nhảy.
Baby girl, vâng, em thật may mắn, vì luôn có phòng cho một người nữa.


[Theodore]
Một người nữa!

[Chipmunks]
Hãy khai mạc bữa tiệc này ngay bây giờ.

[Theodore]
Hãy khai mạc bữa tiệc này ngay bây giờ!

[Chipmunks]

Tôi sẽ khiến em nhảy múa suốt đêm!
Hãy khai mạc bữa tiệc này ngay bây giờ!
Tôi sẽ khiến em nhảy múa suốt đêm!
Hãy khai mạc bữa tiệc này ngay bây giờ!
Tôi sẽ khiến em nhảy múa suốt đêm!
Hãy khai mạc bữa tiệc này !
Ngay ngay ngay lúc này !
Tôi sẽ khiến em nhảy múa suốt đêm!


 

×
Quay lại
Top