[Lyrics] That's All (Genesis) - Phil Collins

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Just as I thought it was going alright
I find out I'm wrong, when I thought I was right
s'always the same, it's just a shame, that's all
I could say day, and you'd say night
tell me it's black when I know that it's white
always the same, it's just a shame, that's all

I could leave but I won't go
though my heart might tell me so
I can't feel a thing from my head down to my toes
but why does it always seem to be
me looking at you, you looking at me
it's always the same, it's just a shame, that's all

Turning me on, turning me off,
making me feel like I want too much
living with you's just putting me through it all of the time
running around, staying out all night
taking it all instead of taking one bite
living with you's just putting me through it all of the time

I could leave but I won't go
well it'd be easier I know
I can't feel a thing from my head down to my toes
why does it always seem to be
me looking at you, you looking at me
it's always the same, it's just a shame, that's all

Truth is I love you
more than I wanted to
there's no point in trying to pretend
there's been no-one who
makes me feel like you do
say we'll be together till the end

I could leave but I won't go
it'd be easier I know
I can't feel a thing from my head down to my toes
so why does it always seem to be
me looking at you, you looking at me
it's always the same, it's just a shame, that's all

But I love you
more than I wanted to
there's no point in trying to pretend
there's been no-one who
makes me feel like you do
say we'll be together till the end

But just as I thought it was going alright
I find out I'm wrong when I thought I was right
it's always the same, it's just a shame, that's all
Well I could say day, and you'd say night
tell me it's black when I know that it's white
it's always the same, it's just a shame, that's all

That's all
Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Thì tôi nhận ra rằng mình thật sai lầm, khi tôi nghĩ mình đã đúng
Lúc nào cũng đơn điệu, thật là xấu hổ, đó lại là tất cả
Tôi có thể lên tiếng ban ngày, và em sẽ lên tiếng lúc đêm khuya
Hãy nói cho tôi là đen khi tôi biết nó lại là trắng
Luôn là như vậy, thật đáng xấu hổ, đó lại là tất cả.

Tôi có thể bỏ đi nhưng tôi sẽ không đi
Dù con tim tôi có nói với tôi như thế đi chăng nữa
Tôi cũng chẳng thể cảm nhận được điều gì từ đầu cho tới chân
Nhưng tại sao dường như mọi chuyện luôn như thế
Khi tôi nhìn vào em, tôi ngắm em
Nó cứ đơn điệu, thật đáng xấu hổ, đó lại là tất cả.

Làm tôi hứng thú, rồi lại khiến tôi cụt hứng
Làm tôi cảm giác giống như mình đòi hỏi quá nhiều
Cuộc sống với em đang bắt tôi phải chịu đựng suốt
Đi lòng vòng, rồi ở ngoài suốt đêm
Tôi làm vậy thay vì phải chịu nhức nhối
Cuộc sống với em đang bắt tôi phải chịu đựng suốt

Tôi có thể bỏ đi nhưng tôi sẽ không đi
Dù con tim tôi có nói với tôi như thế đi chăng nữa
Tôi cũng chẳng thể cảm nhận được điều gì từ đầu cho tới chân
Nhưng tại sao dường như mọi chuyện luôn như thế
Khi tôi nhìn vào em, tôi ngắm em
Nó cứ đơn điệu, thật đáng xấu hổ, đó lại là tất cả.

Sự thật là tôi yêu em
Hơn những gì mà tôi muốn
Cũng vô ích thôi khi cứ cố phải giả vờ
Chẳng có ai có thể tạo cho tôi có cảm giác giống như em
Hãy nói mình sẽ bên nhau đến cuối đời nhé

Tôi có thể bỏ đi nhưng tôi sẽ không đi
Dù con tim tôi có nói với tôi như thế đi chăng nữa
Tôi cũng chẳng thể cảm nhận được điều gì từ đầu cho tới chân
Nhưng tại sao dường như mọi chuyện luôn như thế
Khi tôi nhìn vào em, tôi ngắm em
Nó cứ đơn điệu, thật đáng xấu hổ, đó lại là tất cả.

Nhưng tôi yêu em
Hơn những gì mà tôi muốn
Cũng vô ích thôi khi cứ cố phải giả vờ
Chẳng có ai có thể tạo cho tôi có cảm giác giống như em
Hãy nói mình sẽ bên nhau đến cuối đời nhé

Ngay khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Thì tôi nhận ra rằng mình thật sai lầm, khi tôi nghĩ mình đã đúng.

Lúc nào cũng đơn điệu, thật là xấu hổ, đó lại là tất cả
Tôi có thể lên tiếng ban ngày, và em sẽ lên tiếng lúc đêm khuya
Hãy nói cho tôi là đen khi tôi biết nó lại là trắng
Luôn là như vậy, thật đáng xấu hổ, đó lại là tất cả.

 

×
Quay lại
Top