[Lyrics] Thanks For Nothing - Sum 41

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I'll never take part in the growing population
or waste my time with further education.
Forget what we know it's just a big show
what they want to control,
so jaded frustrated, it's all so complicated.
fashion no passion surrounds me.

All I know is
I've heard this all before
reality's a bore.
You ask me to believe in something fake.
Well I can't bring myself to
do what you want me to.
This is who we are and
nothing's going to change.
Nothing's going to change.

I can't take part in the businessman illusion,
I'll take my chances in the real world confusion.
Don't blame us who do we trust
when they're so dishonest.
No patience this nation's obsessed with explotation.
lying denying surrounds me.

All I know is
I've heard this all before
reality's a bore.
You ask me to believe in something fake,
well I can't bring myself to
do what you want me to.
This is who we are and
nothing's going to change.

Don't think you can ignore us.
Don't tell me that we're to blame.
Don't pick our future for us.
or act like we're the same.

All I know is
I've heard this all before
reality's a bore.
You ask me to believe in something fake,
well I can't bring myself to
do what you want me to.
This is who we are and
nothing's going to change.

Thanks for nothing,
I've heard this all before
thanks for nothing,
reality's a bore.
Thanks for nothing,
it'll never be the same.
Thanks for nothing,
and nothing's gonna change
Tôi sẽ không bao giờ là một phần tử làm tăng dân số hay là tốn thời gian học lên cao hơn
Quên đi điều ta biết, đó là một buổi diễn hoành tráng
Những gì họ muốn kiểm soát thật đáng chán, quá phức tạp
Những thứ hợp thời quanh tôi thật chẳng gây hứng thú

Tất cả những gì tôi biết là
Tôi đã nghe hết về những điều này trước kia rồi
Thực tế thật tẻ nhạt
Bạn đòi hỏi tôi tin vào những thứ giả tạo
Ừm, tôi chẳng thể thúc đẩy bản thân làm những việc bạn muốn tôi làm
Đây là con người của chúng ta và
Sẽ chẳng có gì thay đổi
Sẽ chẳng có gì thay đổi

Tôi không bao giờ là một đại gia chuyên ảo mộng
Tôi sẽ nắm lấy cơ hội trong thế giới hiện thực rối rắm
Đừng trách cứ chúng tôi, chúng ta tin vào ai chứ?
Khi họ không thành thật
Chẳng chịu đựng được, thế gian này bị ám ảnh bởi áp bức bóc lột nặng nề,
Những lời giả dối cứ bu quanh tôi

Tất cả những gì tôi biết là
Tôi đã nghe hết về những điều này trước kia rồi
Thực tế thật tẻ nhạt
Bạn đòi hỏi tôi tin vào những thứ giả tạo
Ừm, tôi chẳng thể thúc đẩy bản thân làm những việc bạn muốn tôi làm
Đây là con người của chúng ta và
Sẽ chẳng có gì thay đổi

Đừng nghĩ bạn có thể lơ chúng tôi
Đừng nói với tôi rằng chúng tôi đáng trách
Đừng quyết định tương lai cho chúng tôi
Hay hành động như thể chúng tôi ai cũng giống ai

Tất cả những gì tôi biết là
Tôi đã nghe hết về những điều này trước kia rồi
Thực tế thật tẻ nhạt
Bạn đòi hỏi tôi tin vào những thứ giả tạo
Ừm, tôi chẳng thể thúc đẩy bản thân làm những việc bạn muốn tôi làm
Đây là con người của chúng ta và
Sẽ chẳng có gì thay đổi

Cảm ơn chẳng vì gì cả
Tôi đã nghe về những điều này trước kia rồi
Cảm ơn chẳng vì gì cả
Thực tế thật tẻ nhạt
Sẽ chẳng bao giờ là như nhau
Cảm ơn chẳng
 
×
Quay lại
Top