[Lyrics] No Reason - Sum 41

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
No reason

All of us believe that this is not up to you
The fact of the matter is that it's up to me

How can we fake this anymore
Turn our backs away and choose to just ignore
Some say it's ignorance
It makes me feel some innocence
It takes away a part of me
But I won't let go

Tell me why can't you see it's not the way
When we all fall down it will be too late
Why is there no reason we can't change
When we all fall down who will take the blame
What will it take

If nothing could ever be this real
A life unsatisfied that I could never feel
This futures not so bright
Some can't make the sacrifice
It's more than just black and white
And I won't follow

Tell me why can't you see it's not the way
When we all fall down it will be too late
Why is there no reason we can't change
When we all fall down who will take the blame
What will it take

Times like these I've come to see how
Everything but time is running out

All of us believe in what we need
What we have's what we don't see

Tell me why can't you see it's not the way
When we all fall down it will be too late
Why is there no reason we can't change
When we all fall down who will take the blame
What will it take

So how long has this gone on
I don't see this ending
It's too late we can't change
What has now begun
We act like it's not right
Why are we pretending
We've been wrong for so long
We've known this all along

Cả hai ta tin rằng điều đó không hề phụ thuộc vào em
Và sự thật là nó tuỳ thuộc vào tôi

Làm sao chúng ta giả dối mãi được
Quay đi và chọn cách là phớt lờ
Người ta nói rằng đó là không biết
Điều đó làm tôi cảm thấy mình như vô tội
và cũng lấy đi một phần của tôi
Nhưng tôi không thể ra đi

Hãy nói tôi nghe vì sao em chẳng thể nhận ra
đó không là cách cho em
Khi chúng ta vấp ngã thì mọi chuyện đã quá trễ
Vì sao không có lý do cho chúng ta thay đổi
Và khi chúng ta vấp ngã, ai sẽ chịu trách nhiệm
điều gì chứ ?

Và nếu chẳng có gì là thật
thì cuộc sống này đầy những điều bất công
Tương li sẽ chẳng rạng rỡ
Ai sẽ mang lại công lý
Sẽ chẳng có gì hơn , chỉ hai màu trắng đen -*
Tôi sẽ chẳng rượt đuổi cho cùng

Hãy nói tôi nghe vì sao em chẳng thể nhận ra
đó không là cách cho em
Khi chúng ta vấp ngã thì mọi chuyện đã quá trễ
Vì sao không có lý do cho chúng ta thay đổi
Và khi chúng ta vấp ngã, ai sẽ chịu trách nhiệm
điều gì chứ ?
Không lý do

Tôi thử nhiều lần để xem rồi sẽ ra sao
Nhưng cuối cùng chỉ là sự lãng phí thời gian

Cả hai ta đều tin vào những điều ta cần
Và những điều đó chỉ là những thứ ta chẳng thể thấy

Hãy nói tôi nghe vì sao em chẳng thể nhận ra
đó không là cách cho em
Khi chúng ta vấp ngã thì mọi chuyện đã quá trễ
Vì sao không có lý do cho chúng ta thay đổi
Và khi chúng ta vấp ngã, ai sẽ chịu trách nhiệm
điều gì chứ ?

Điều này sẽ kéo dài trong bao lâu
Tôi chẳng muốn thấy kết cục này
Đã quá trễ để ta có thể thay đổi
Và hiện nay đã bắt đầu rồi
Ta hành động như những điều sai trái
Tại sao lại phải giả vờ trốn tránh
Chúng ta đã sai lầm quá lâu
Và cả hai ta đều biết rằng điều đó đã kéo dài suốt như thế

 

×
Quay lại
Top