[Lyrics] Teeth - Lady Gaga

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️[Micky]
Don’t be scared
I’ve done this before
Show me your teeth
Don’t want no money (want your money)

That shit’s is ugly
Just want your s.ex (want your s.ex)

Take a bit of my bad girl meat (bad girl meat)
Take a bite my me
Show me your teeth
Let me see your mean

Got no direction (no direction)
I need direction
Just got my vamp (got my vamp)

Take a bite of my bad girl meat (bad girl meat)

Take a bit of me boy
Show me your teeth
The truth is sexy

Tell me something that’ll save me
I need a man who makes me alright (man who makes me alright)
Just tell me when it’s alright
Tell me something that’ll change me

I’m gonna love you with my hands tied

Show me your teeth
Just tell me when
Show me your teeth
Open your mouth boy
Show me your teeth
Show me whatcha got
Show me your teeth teeth teeth teeth

Got no salvation (no salvation)

Got no salvation
Got nor religion (no religion)
My religion is you
Take a bite of my bad girl meat (bad girl meat)
Take a bit of me boy
Show me your teeth
I’m a tough bitch

Got my addictions (my addictions)

And I love to fix ‘em (and I love to fix ‘em)
No one’s perfect
Take a bite of my bad girl meat (bad girl meat)
Take a bit of me boy
Show me your teeth
I just need a little guidance

Tell me something that’ll save me
I need a man who makes me alright (man who makes me alright)

Just tell me when it’s alright
Tell me something that’ll change me

I’m gonna love you with my hand tied
Show me your teeth
Just tell me when
Show me your teeth
Open your mouth boy
Show me your teeth

Show me whatcha got
Show me your teeth teeth teeth teeth
Show me your teeth

My religion is you
My religion is you

Help need a man
Now show me your fangs (my religion is you)
Help need a man

Now show me your fangs (my religion is you)
Help need a man
Now show me your fangs (my religion is you)

Tell me something that’ll save me
I need a man who makes me alright (man who makes me alright)

Just tell me it’s alright
Tell me something that’ll change me


I’m gonna love you with my hands tied
Show me your teeth
Just tell me when
Show me your teeth
Open your mouth boy
Show me your teeth
Show me whatcha got
Show me your teeth
Teeth teeth teeth

Show me your teeth
It’s not how big, it’s how mean

Show me your teeth
Open your mouth boy
Show me your teeth
My religion is you
Show me your teeth

I just need a little guidance

Show me your teeth
Đừng sợ nào
Em đã làm điều này trước đây rồi
Nhe răng cho em thấy đi anh
Không muốn rỗng túi (muốn tiền của anh cơ)

Điều quái gỡ ấy thật tệ hại
Chỉ muốn anh làm tình (muốn anh làm tình)

Nếm một chút d.a thịt của cô gái hư hỏng đi (d.a thịt của cô gái hư hỏng)
Cắn nhẹ em chút đi
Nhe răng cho em thấy đi anh
Để cho em biết anh có ý gì

Lạc mất phương hướng rồi (mất phương hướng rồi)
Em cần phương hướng cụ thể
Chỉ mới là hành động mồi chài của em thôi


Nếm một chút d.a thịt của cô gái hư hỏng đi (d.a thịt của cô gái hư hỏng)
Cắn nhẹ em chút đi
Nhe răng cho em thấy đi anh
Sự thật là làm tình đây

Hãy nói với em sẽ có một điều gì đó cứu lấy em
Em cần một người đàn ông khiến em thấy thoải mái (người đàn ông khiến em thấy thoải mái)
Chỉ cần nói với em khi nào thấy được rồi
Hãy nói với em sẽ có một điều gì đó đổi thay em


Em sẽ yêu anh với đôi tay quấn chặt lấy anh
Nhe răng cho em thấy đi anh
Chỉ cần nói với em khi nào
Nhe răng cho em thấy đi anh
Mở miệng ra nào chàng trai
Nhe răng cho em thấy đi anh
Cho em thấy anh có cái gì đi nào
Nhe răng cho em thấy đi anh, răng của anh, răng của anh đấy


Không có sự cứu rỗi (không cứu rỗi)
Không có sự cứu rỗi
Và cũng không có sự sùng bái (ko có sự sùng bái)
Lòng sùng bái của em là anh
Nếm một chút d.a thịt của cô gái hư hỏng đi (d.a thịt của cô gái hư hỏng)
Cắn nhẹ em chút đi
Nhe răng cho em thấy đi anh
Em là một con khốn dữ dội đấy


Đã mê em rồi (mê em rồi)
Và em thích được sửa chúng (thích được sửa chúng)
Không có ai hoàn hảo cả
Nếm một chút d.a thịt của cô gái hư hỏng đi (d.a thịt của cô gái hư hỏng)
Cắn nhẹ em chút đi
Nhe răng cho em thấy đi anh
Em chỉ muốn một chút dữ dội thôi

Hãy nói với em sẽ có một điều gì đó cứu lấy em

Em cần một người đàn ông khiến em thấy thoải mái (người đàn ông khiến em thấy thoải mái)
Chỉ cần nói với em khi nào thấy được rồi
Hãy nói với em sẽ có một điều gì đó đổi thay em

Em sẽ yêu anh với đôi tay quấn chặt lấy anh
Nhe răng cho em thấy đi anh
Chỉ cần nói với em khi nào
Nhe răng cho em thấy đi anh
Mở miệng ra nào chàng trai

Nhe răng cho em thấy đi anh
Cho em thấy anh có cái gì đi nào
Nhe răng cho em thấy đi anh, răng của anh, răng của anh đấy
Nhe răng cho em thấy đi anh

Lòng sùng bái của em là anh
Lòng sùng bái của em là anh

Cứu với, em cần một người đàn ông
Giờ nhe răng nanh của anh ra đi nào (lòng sùng bái của em là anh )

Cứu với, em cần một người đàn ông
Giờ nhe răng nanh của anh ra đi nào (lòng sùng bái của em là anh )
Cứu với, em cần một người đàn ông
Giờ nhe răng nanh của anh ra đi nào (lòng sùng bái của em là anh )

Hãy nói với em sẽ có một điều gì đó cứu lấy em
Em cần một người đàn ông khiến em thấy thoải mái (người đàn ông khiến em thấy thoải mái)

Chỉ cần nói với em khi nào thấy được rồi
Hãy nói với em sẽ có một điều gì đó đổi thay em


Em sẽ yêu anh với đôi tay quấn chặt lấy anh
Nhe răng cho em thấy đi anh
Chỉ cần nói với em khi nào
Nhe răng cho em thấy đi anh
Mở miệng ra nào chàng trai
Nhe răng cho em thấy đi anh
Cho em thấy anh có cái gì đi nào
Nhe răng cho em thấy đi anh, răng của anh, răng của anh đấy

Nhe răng cho em thấy đi anh
Không cần lớn cỡ nào, chỉ cần ý nghĩa lớn lao thôi

Nhe răng cho em thấy đi anh
Mở miệng ra nào chàng trai
Nhe răng cho em thấy đi anh
Lòng sùng bái của em là anh đấy
Nhe răng cho em thấy đi anh

Em chỉ muốn một chút dữ dội thôi

Nhe răng cho em thấy đi anh

 

×
Quay lại
Top