[Lyrics] Tarzan And Jane - Toy Box

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
oo-ee-oo-ee..
Deep in the jungle,
In the land of adventure, lives tarzan

oo-ee-oo-ee
I am Jane and I love to ride an elephant

My name is Tarzan, I am Jungle-Man
The tree-top swinger from Jungle-land
Come, Baby come, I will take you for a swing
Lets go hunny, I'm Tingling

Tarzan is handsome, Tarzan Is strong
He's really cute and his hair is long
Tarzan is handsome, Tarzan is strong
So listen to the Jungle Song

Oo-ee-oo-ee..
I am Tarzan from Jungle, You can be my friend
Oo-ee-oo-ee
I am Jane and I love to ride an elephant

When you touch me, I feel funny
I feel it too when you're touching me
Come to my tree-house, to my party
Yes I'll go if you carry me

Tarzan is handsome, full of surprise
He's really cute and his hair is nice
Tarzan is handsome, Tarzan is strong
So listen to the jungle song
oo-ee-oo-ee..
I am Tarzan from jungle you can be my friend
Tarzan And Jane lyrics on
oo-ee-oo-ee..
I am Jane and I love to ride an elephant
[repeat]

Go cheetah, Get Banana
Hey Monkey, Get Funky
Swing along Tarzan
Go cheetah, Get Banana
Hey Monkey, Get Funky

When I am dancing, I feel funky
Why do you keep ignoring me?
Tarzan is here, come kiss me baby
Could you could you, kiss me tenderly

Tarzan is handsome, Tarzan is strong
hes really cute and his hair is long
Tarzan is handsome, Tarzan is strong
So listen to the jungle song
oo-ee-oo-ee..
I am Tarzan from jungle you can be my friend
oo-ee-oo-ee..
I am Jane and I love to ride an elephant
Go cheetah, Get Banana
Hey Monkey, Get Funky
oo-ee-oo-ee..
I am Jane and I love to ride an elephant
Go cheetah, Get Banana
Hey Monkey, Get Funky
oo-ee-oo-ee..

[repeat]
And so they got funky, but will tarzan have Jane?
Stay tuned!

oo-ee-oo-ee..
Sâu trong rừng rậm
Trong thế giới phiêu lưu, ở đó có Tarzan

oo-ee-oo-ee
Tôi là Jane và tôi thích cưỡi voi

Tên tôi là Tarzan, tôi là Người Rừng
Người đu trên những ngọn cây trong thế giới Rừng Rậm
Hãy đến đây, em yêu, anh sẽ cho em đu dây cùng
Đi nào anh yêu, em đang rất hứng chí đây

Tarzan đẹp trai, Tarzan khỏe mạnh
Anh ấy rất dễ thương và tóc anh ấy dài
Tarzan đẹp trai, Tarzan khỏe mạnh
Hãy lắng nghe bài hát của Rừng Xanh nào

Oo-ee-oo-ee..
Tôi là Tarzan của Rừng Xanh, bạn có thể là bạn của tôi
Oo-ee-oo-ee
Tôi là Jane và tôi thích cưỡi voi

Khi em chạm anh, anh thấy buồn cười quá
Em cũng thấy vậy khi anh chạm em
Đến ngôi nhà trên cây của anh nào, đến buổi tiệc của anh
Vâng, em sẽ đi nếu anh mang em theo

Tarzan đẹp trai, nhiều điều ngạc nhiên
Anh ấy dễ thương và tóc rất đẹp
Tarzan đẹp trai, Tarzan khỏe mạnh
Hãy lắng nghe bài hát của Rừng Xanh nào

Oo-ee-oo-ee..
Tôi là Tarzan của Rừng Xanh, bạn có thể là bạn của tôi
Oo-ee-oo-ee
Tôi là Jane và tôi thích cưỡi voi

Đi nào cheetah (một loài báo), lấy quả chuối nào
Ê khỉ, lấy cái rác rưởi đó đi
Đu dây theo Tarzan
Đi nào cheetah (một loài báo), lấy quả chuối nào
Ê khỉ, làm điều kỳ quặc đi

Khi tôi khiêu vũ, tôi cảm thấy rất là ghê
Sao anh cứ làm lơ em hòai?
Tarzan đây, hãy đến và hôn anh nào
Anh có thể hôn em nhẹ nhàng không

Tarzan đẹp trai, Tarzan khỏe mạnh
Anh ấy rất dễ thương và tóc anh ấy dài
Tarzan đẹp trai, Tarzan khỏe mạnh
Hãy lắng nghe bài hát của Rừng Xanh nào
Oo-ee-oo-ee..
Tôi là Tarzan của Rừng Xanh, bạn có thể là bạn của tôi
Oo-ee-oo-ee
Tôi là Jane và tôi thích cưỡi voi
Đi nào cheetah (một loài báo), lấy quả chuối nào
Ê khỉ, làm điều kỳ quặc đi
oo-ee-oo-ee..
Tôi là Jane và tôi thích cưỡi voi
Đi nào cheetah (một loài báo), lấy quả chuối nào
Ê khỉ, làm điều kỳ quặc đi
oo-ee-oo-ee..

Và thế là họ đã có những điều kỳ lạ, nhưng Tarzan có thể có Jane?
Hãy giữ cho hòa hợp nào!

 

×
Quay lại
Top