[Lyrics] Swimming Pools - Unknown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️We are sore the length of our bodies
We restore water we cry
We are nothing if not your granddaughters
We have been nothing but dignified

We, we brave bee stings and all
And we don't dive, we cannonball
And we splash our eyes full of chemicals

Just so there's none left for little girls
Just so there's none left for little girls

Roll, roll, roll up your denim
We've got to pedal 10 hours south
They pour it down from their balconies
You've got to push all the doubt to the side of your mouth

We, we brave bee stings and all
And we don't dive, we cannonball

And we splash our eyes full of chemicals
Just so there's none left for little girls
Just so there's none left for little girls

We are sore the length of our bodies
We restore water we cry
We are nothing if not your granddaughters
We have been nothing but dignified

We, we brave bee stings and all

And we don't dive, we cannonball
And we splash our eyes full of chemicals
Just so there's none left for little girls
Just so there's none left for little girls
Bọn con đang đau khắp cả người
Bọn con đã khóc hết nước mắt
Bọn con sẽ chẳng là gì nếu không phải là cháu gái của Bà
Bọn con chẳng có gì ngoài danh phẩm


Bọn con mặc cho ong chích và bị gì đi nữa
Và bọn con ko bổ nhào mà chạy như tên bay
Bọn con bắn vào mắt mình đủ loại hóa chất
Chỉ để chứng tỏ mình ko còn là những cô gái nhỏ
Chỉ để chứng tỏ mình ko còn là những cô gái nhỏ

Cuộn cuộn cuộn tròn cái áo của Bà
Bọn con đạp mười tiếng đồng hồ về hướng Nam
Thả nó xuống từ ban công nhà người ta

Bà thì chỉ che miệng nghi ngờ

Bọn con mặc cho ong chích và bị gì đi nữa
Và bọn con ko bổ nhào mà chạy như tên bay
Bọn con bắn vào mắt mình đủ loại hóa chất
Chỉ để chứng tỏ mình ko còn là những cô gái nhỏ
Chỉ để chứng tỏ mình ko còn là những cô gái nhỏ

Bọn con đang đau khắp cả người
Bọn con đã khóc hết nước mắt

Bọn con sẽ chẳng là gì nếu không phải là cháu gái của Bà
Bọn con chẳng có gì ngoài danh phẩm

Bọn con mặc cho ong chích và bị gì đi nữa
Và bọn con ko bổ nhào mà chạy như tên bay
Bọn con bắn vào mắt mình đủ loại hóa chất
Chỉ để chứng tỏ mình ko còn là những cô gái nhỏ
Chỉ để chứng tỏ mình ko còn là những cô gái nhỏ

 
×
Quay lại
Top