[Lyrics] Twilight - Travis Garland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️The sun goes down on our last day
We both know there's no other way
For us
There's no hope to fix it now
Cause there's no turning back when the day is done

We know
We've had

Better days
And now it's time we
Went our
Separate ways

And it's the twilight of our love
Baby it's the twilight of our love
And when the last light fades
There'll be nothing left to say

(Now it's twilight)

We should have learned from our mistakes (ah, ah)
Instead of pushing each other away, away (oh, oh)
Tomorrow wasn't meant for us, us
But I will hold you while we still have the sun

We know
We've had
Better days

(Better days baby)
And now it's time we
Went our
(We went our separate ways)
Separate ways
(Don't let the sun set)

And it's the twilight of our love (oh)
Baby it's the twilight of our love

And when the light fades (Woah-ho)
There'll be nothing left to say
(Now it's twilight)

It's almost night time
But I can't say goodbye to you, to you, to you
And there's no more lying left
I wish we had more time left together, together, together

Cause we're not done yet

We're not done yet
So don't let the sun set

We know
We've had
Better days
(We've had better days)
And now it's time we (oh)
Went our (oh)

Separate ways
(Don't let the sun set)

And it's the twilight of our love
Baby it's the twilight of our love (of our love)
And when the last light fades (ohh)
There'll be nothing left to say
(they said tomorrow wasn't meant for us)

We know

We've had
(I don't believe that, I don't believe that, baby)
Better days
And now it's time we
Went our
(So don't give up on me baby)
Separate ways
(Don't let the sun set)


And it's the twilight of our love (ohh oh)
Baby it's the twilight of our love
And when the last light fades
There'll be nothing left to say
(Now it's twilight)

It's twilight,
It's twilight.
Mặt trời lặn vào cái ngày cuối cùng của đôi ta

Chúng ta đều biết chẳng còn cách nào khác
Cho đôi ta
Giờ thì chẳng còn chút hy vọng nào nữa
Bởi vì chẳng thề nào trở lại quá khứ

Chúng ta biết
Chúng ta đã có
Những ngày tươi sáng
Và giờ đến lúc

Để cho đôi ta
Bước đi
Trên bước đường riêng

Và đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Em yêu à đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Và khi ánh sáng cuối cùng đó mờ dẫn
Sẽ chẳng còn gì để nói nữa
Đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi


Đáng lẽ chúng ta đã học được nhiều điều từ những lỗi lầm
Thay vì cố gắng rời xa nhau
Tương lai đã chẳng còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa
Nhưng anh sẽ ôm lấy em trong khi chúng ta vẫn còn thấy được ánh dương kia

Chúng ta biết
Chúng ta đã có
Những ngày tươi sáng (những ngày tươi sáng)
Và giờ đến lúc

Để cho đôi ta
Bước đi
Trên bước đường riêng
Đừng để vầng dương kia biến mất

Và đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Em yêu à đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Và khi ánh sáng cuối cùng đó mờ dẫn
Sẽ chẳng còn gì để nói nữa

Đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi

Dường như chỉ còn lại có bóng đêm
Nhưng anh chẳng thể nào nói lời biệt li với em
Và chẳng còn lời nói dối nào nữa
Ước gì đôi mình có nhiều thời gian ở bên nhau hơn nữa

Bởi vì đến giờ chuyện tình mình vẫn chưa kết thúc
Giờ vẫn chưa kết thúc
Bởi vậy đừng để vầng dương kia biến mất


Chúng ta biết
Chúng ta đã có
Những ngày tươi sáng (những ngày tươi sáng)
Và giờ đến lúc
Để cho đôi ta
Bước đi
Trên bước đường riêng
Đừng để vầng dương kia biến mất


Và đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Em yêu à đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Và khi ánh sáng cuối cùng đó mờ dẫn
Sẽ chẳng còn gì để nói nữa
Đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi

Chúng ta biết
Chúng ta đã có
Những ngày tươi sáng (những ngày tươi sáng)

Và giờ đến lúc
Để cho đôi ta
Bước đi
Trên bước đường riêng
Đừng để vầng dương kia biến mất

Và đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Em yêu à đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi của tình yêu đôi mình
Và khi ánh sáng cuối cùng đó mờ dẫn

Sẽ chẳng còn gì để nói nữa
Đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi

Đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi
Đó là chút ánh sáng nhỏ nhoi 
×
Quay lại
Top