[Lyrics] Superman - Norazo

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️-- Hangul --

아들아
지구를 부탁하노라
아버지
걱정은 하지마세요
바지위에팬티입고 오늘도 난 길을 나서네

아들아

망토는 하고 가야지
아뿔싸 어쩐지 허전하더라
파란타이즈에 빨간 팬티는 내 차밍 포인트
오늘도 달리고, 달리고, 달리고, 달리고
살리고..살리고.. 살리고..살리고
돌아라지구 열 두 바퀴 !

올백머리 근육 빵빵 난 슈퍼맨
지구인의 친구난 슈퍼맨

멋지구나 잘생겼다 대인배의 카리스마

사이즈가 장난 아니지
어쨌거나근육 빵빵 난 슈퍼맨

지구인의 친구 난 슈퍼맨
유사품에 주의해요
오각형에 S 자야 위 아래로 스판 100%

아들아

아침은 먹고 가야지
아버지
빈속이 날기 편해요
서울, 대전, 대구, 부산 찍고 나서 독도 한 바퀴
오늘도 달리고, 달리고, 달리고, 달리고
살리고..살리고..살리고..살리고
돌아라지구 열 두 바퀴 !

올백머리 근육 빵빵 난 슈퍼맨

지구인의 친구난 슈퍼맨
멋지구나 잘생겼다 대인배의 카리스마

사이즈가 장난 아니지
어쨌거나근육 빵빵 난 슈퍼맨

지구인의 친구 난 슈퍼맨
유사품에 주의해요
오각형에 S 자야 위 아래로 스판 100%


오늘도 달리고, 달리고, 달리고, 달리고
살리고..살리고..살리고..살리고
돌아라지구 열 두 바퀴
올백머리 근육 빵빵 난 슈퍼맨

지구인의 친구 난 슈퍼맨
위기 때면 나타난다
밤하늘에 박쥐모양
아 참 그건 배트맨이지


어쨌거나근육 빵빵 난 슈퍼맨
지구인의 친구 난 슈퍼맨
위험할 땐 불러줘요
언제든지 달려갈게 나는야 정의에 슈퍼맨

-- Engtrans --

My Son!
I leave the Earth in your care.

Father!
Please don't worry.
Wearing my underwear over my pants
I leave on my way again.

My son!
You should wear you cape when you go.
Oh Shoot.
I thought something was missing.

Red undies over blue tights are my charming point!

Chorus:
Again today, I run, run, run, run,
Save, save, save, save
Circle the world 12 times!
Hair slicked back, full of muscles, I'm Superman
Earthlings' friend, I'm Superman

So cool and good-looking

A great man with charisma.
The size is no joke.

Anyway, full of muscles, I'm Superman
Earthlings' friend, I'm Superman

Be careful of fake imitations
It's supposed to be an "S" in a pentagon.
Top and bottom, spandex 100%


Verse 2:
My son!
You should eat breakfast before you go
Father!
It's easier to fly on an empty stomach
Seoul, Daejun, Daegu, Pusan
After that, fly around Dokdo Island

Again today, I run, run, run, run

Save, save, save, save
Circle the world 12 times!

Chorus:
Again today, I run, run, run, run,
Save, save, save, save
Circle the world 12 times!
Hair slicked back, full of muscles, I'm Superman
Earthlings' friend, I'm Superman


So cool and good-looking
A great man with charisma.
The size is no joke.

Anyway, full of muscles, I'm Superman
Earthlings' friend, I'm Superman

Be careful of fake imitations
It's supposed to be an "S" in a pentagon.

Top and bottom, spandex 100%

Hair slicked back, full of muscles, I'm Superman
Earthlings' friend, I'm Superman
I show up when there's trouble
The bat shape in the night sky.
Oh, wait. That's the Batman

Anyway, full of muscles, I'm Superman
Earthlings' friend, I'm Superman

Call me when you're in danger.
I'll run to you whenever it is.

I'm Superman of Justice.
Con trai!
Con hãy bảo vệ Trái Đất này
Cha!
Xin đừng lo lắng

Quần lót trong lòi ra quần đùi
Con sẽ lại tiếp tục lên đường

Con à!
Mặc chiếc áo choàng không tay khi con đi nhé
Ối, con nghĩ con quên cái gì rồi
Mảnh quần đỏ tí hin với bộ nịt xanh là điểm nhấn của con đấy

Ngày hôm nay, một lần nữa...

Ta chạy, chạy, chạy, chạy
Để giải cứu thế giới này
Vòng quanh quả đất đúng 12 lần
Mái tóc trơn láng, cơ bắp cuồn cuộn
Ta là siêu nhân!
Những chiếu hữu người trần mắt thịt, ta là siêu nhân đây!

Cực kì hút hồn và đẹp trai
Một con người vĩ đại với sự quyến rũ chết người

Và tầm vóc thì không phải chuyện đùa đâu

Tuy nhiên, cơ bắp cuồn cuộn
Ta là siêu nhân!
Những chiếu hữu người trần mắt thịt, ta là siêu nhân đây!

Phải đề phòng "hàng rởm"
Cứ phải là chữ "S" nằm trong ngũ giác
Từ đầu đến chân, hàng thun 100% ấy nhé


Con!
Ăn sáng xong rồi mới đi chứ
Bố!
Bụng rỗng tuếch bay dễ hơn đấy ạ
Seoul, Daejun, Daegu, Pusan
Rồi bay vòng quanh đảo Dokdo

Ngày hôm nay, một lần nữa...
Ta chạy, chạy, chạy, chạy

Để giải cứu thế giới này

Ngày hôm nay, một lần nữa...
Ta chạy, chạy, chạy, chạy
Để giải cứu thế giới này
Vòng quanh quả đất đúng 12 lần
Mái tóc trơn láng, cơ bắp cuồn cuộn
Ta là siêu nhân!
Những chiếu hữu người trần mắt thịt, ta là siêu nhân đây!


Cực kì hút hồn và đẹp trai
Một con người vĩ đại với sự quyến rũ chết người
Và tầm vóc thì không phải chuyện đùa đâu

Tuy nhiên, cơ bắp cuồn cuộn
Ta là siêu nhân!
Những chiếu hữu người trần mắt thịt, ta là siêu nhân đây!

Phải đề phòng "hàng rởm"

Cứ phải là chữ "S" nằm trong ngũ giác
Từ đầu đến chân, hàng thun 100% ấy

Tóc trơn láng, cơ bắp cuồn cuộn
Ta chính là siêu nhân
Những chiến hữu người trần mắt thịt, ta là siêu nhân nè
Ta sẽ xuất đầu lộ diện khi có chuyện xảy ra
Cánh dơi thấp thoáng giữa bầu trời đêm
Ô, đợi tí! Đó là Người Dơi mất rồi


Tuy thế, cơ bắp cuồn cuộn, ta vẫn là anh hùng
Những chiến hữu người trần mắt thịt, ta là siêu nhân nè
Cứ gọi ta khi nào gặp hiểm nguy
Lúc nào ta cũng sẵn lòng chạy đến bên các bạn

Ta là người hùng của công lý!

 
×
Quay lại
Top