[Lyrics] Squirrels In My Pants - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️There are squirrels in my pants!
Tell me what's makin' you jump like that!
S-I-M-P, Squirrels in my pants!
Ain't got no chickens,
Ain't got no rats...
S-I-M-P,
Squirrels in my pants!
S to the I to the M to the P,

Then maybe you can be movin' like me...
Step right over and watch me put it down...
Squirrels! Squirrels!
S to the I to the M to the P

Step right over and watch me put it...
S to the I to the M to the P!
Who you got back home, waterin' your plants?
S-I-M-P, Squirrels in my Pants!

How can I qualify for government grants?
S-I-M-P, Squirrels in my Pants!
Yeah...

Hypnotize me, put me in a trance...
S-I-M-P, Squirrels in my Pants!
Got an Aunt Florence livin' in France...
She can't see the-
Squirrels in my Pants!


Step right over and watch me put it down...
Squirrels! Squirrels!
S to the I to the M to the P,
Step right over and watch me put it...
S to the I to the M to the P!
If you wanna know how I'm doin' this dance
S-I-M-P, Squirrels in my pants!
There's somethin' in my trousers, you know it ain't ants!

S-I-M-P, Squirrels in my pants!
Yeah...

Proletariat, bourgeoisie!
Baby you don't need an academic degree!
Everybody's smellin' my potpourri!
S to the I to the M to the P!
Step right over and watch me put it down...
Squirrels! Squirrels!

S to the I to the M to the P!

Step right over and watch me put it...
Down, down, on the ground...
'Cause you know I got it goin' on!
S to the I to the M to the P!
S to the I to the M to the P!
S to the I to the M to the P!

If your pockets are empty get a cash advance!

Squirrels! Squirrels!
S to the I to the M to the P!
S to the I to the M to the P!
If you're losin' your hair get yourself implants!
S to the I to the M to the P!
If you're wrestlin' a bear then you ain't got a chance!
S to the I to the M to the P!
Old Uncle Freddy just rages and rants!
Ain't about love! Ain't about romance!

I got squirrels in my pants!
Có sóc trong quần tớ này
Nói tớ nghe điều gì khiến cậu nhảy tưng tưng hế
S-T-Q-T, có sóc trong quần tớ
Chẳng phải là gà
Cũng không phải chuột
S-T-Q-T
Sóc trong quần tớ

S tới T tới Q tới T
Ừ thì cậu thử làm như mình này
Bước lên đây và xem tớ nhảy này
Sóc! Sóc!
S tới T tới Q tới T

Bước lên đây và xem tớ nhảy này
S tới T tới Q tới T
Ở nhà ai tưới cây cho cậu thế

S tới T tới Q tới T, có sóc trong quần tớ
Làm sao mà lấy được tiền trợ cập đây
S tới T tới Q tới T, có sóc trong quần tớ
Yeah...

Thôi miên khiến tớ rơi vào cơn mê
S tới T tới Q tới T, có sóc trong quần tớ
Bà dì Florence sống bên Pháp
Bà ấy chả thấy được

Sóc trong quần tớ

Bước lên đây và xem tớ nhảy này
Sóc! Sóc
S tới T tới Q tới T
Bước lên đây và xem tớ nhảy này
S tới T tới Q tới T
Nếu bạn muốn biết cách nhảy kiểu này
S tới T tới Q tới T, sóc trong quần tớ

Có cái gì đó trong quần tớ, chẳng phải là kiến
S tới T tới Q tới T, sóc trong quần tớ
Yeah...

Giai cấp vô sản với tư sản
Cậu chẳng cần học đại học đâu
Mọi người đều ngửi thấy hương thơm
S tới T tới Q tới T
Bước lên đây và xem tớ nhảy này

Sóc! Sóc
S tới T tới Q tới T

Bước lên đây và xem tớ nhảy này
Nhảy tới khi chạm đất
Vì tớ biết hết mọi trò rồi mà
S tới T tới Q tới T
S tới T tới Q tới T
S tới T tới Q tới T


Nếu cậu bị viêm màng túi thì đi kiếm tiền đi
Sóc trong quần tớ
S tới T tới Q tới T
S tới T tới Q tới T
Nếu cậu chẳng còn tóc thì đi cấy đi
S tới T tới Q tới T
Nếu cậu vật nhau với gấu thì đi đời là cái chắc rồi
S tới T tới Q tới T

Ông bác Freddy giận dữ với mồm to
Không phải là tình yêu hay cái gì lãng mạn
Tớ có sóc trong quần!

 
×
Quay lại
Top