[Lyrics] Supergirl - Hilary Duff

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Artist: Hilary duff
Song: Supergirl
Album: Most Wanted


who can make you mad
when your having a blast
i can, i can

and who can pick you up
when you feelin' like you suck
i can, i can

and who knows what you think
without you saying anything
i do, i do

who had you figured out
and never had a doubt
i did, i did

haven’t you heard?
i'm super girl
you don’t wanna mess with me
i got your back
i know your every move
and i got everything you'll ever need

i can make you hang
on every single word
like this, like this

it could be my vibe
maybe its my mind
could be my kiss, could be my kiss

but when i'm around you
there’s nothing i can do
i'm at my best, i'm at my best

well maybe i'm so good
cause your standing in the room
you wish, you wish.

haven’t you heard?
i'm super girl
you don't wanna mess with me
i got your back
i know your every move
and i got everything you'll ever need

i'll take your headache away
if you want another day
i'll be the reason that you live
i'll show you what you always miss

haven’t you heard?
i’m super girl
you don't wanna mess with me
i got your back
i know your every move
and i got everything you'll ever need

i'm super girl
you don't wanna mess with me
i got your back
i know your every move
and i got everything you'll ever need

i got everything
Nữ siêu nhân - Hilary Duff

Anh có thể làm bạn khùng lên
Khi bạn bị ai phá hoại
Tôi có thể, tôi có thể

Và ai có thể nhấc bạn lên
Khi bạn đang vỡ mộng
Tôi có thể, tôi có thể

Và ai biết được bạn đang nghĩ gì
Dù bạn không hề nói điều chi
Tôi có thể, tôi có thể

Ai đã làm cho bạn tỉnh ra
Mà chẳng nghi ngờ gì
Đó chính là tôi

Bạn đã từng nghe chưa?
Tôi là nữ siêu nhân
Bạn không muốn dây với tôi à
Tôi biết bạn làm gì
Tôi biết từng bước bạn đi
Và tôi có tất cả những điều bạn muốn

Tôi có thể hạ bạn
Chỉ trong vòng vài từ
Như thế này nè

Đó có thể là tôi (?)
Hoặc những gì tôi nghĩ
Có thể là nụ hôn

Nhưng khi tôi bên bạn
Tôi chẳng thể làm gì
Tôi đang cố hết mình

Có thể tôi rất tốt
Vì bạn đứng trong phòng
Và cầu nguyện ước mong

Bạn đã từng nghe chưa?
Tôi là nữ siêu nhân
Bạn không muốn dây với tôi à
Tôi biết bạn làm gì
Tôi biết từng bước bạn đi
Và tôi có tất cả những điều bạn muốn

Tôi sẽ xóa đi cơn đau đầu
Nếu bạn muốn đau vào ngày khác ()
Tôi là lý do cho bạn sống
Tôi sẻ chi ra bạn luôn mong nhớ điều gì

Bạn đã từng nghe chưa?
Tôi là nữ siêu nhân
Bạn không muốn dây với tôi à
Tôi biết bạn làm gì
Tôi biết từng bước bạn đi
Và tôi có tất cả những điều bạn muốn

Tôi là nữ siêu nhân
Bạn không muốn dây với tôi à
Tôi biết bạn làm gì
Tôi biết từng bước bạn đi
Và tôi có tất cả những điều bạn muốn
Tôi có hết mọi điều

 

×
Quay lại
Top