[Lyrics] Sun Of A Gun - Oh Land

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Once burned, twice shunned
Too much of your line made me blind.
I’d wait all night
But you left one too many times.

I want to change my orbit
Don’t care what you do now.
I want to live in darkness
Don’t want to be spun around.

You go down, down, down
I fall out of love with you.
Come back round, round, round
You sun of a gun.

You go down, down, down.
This time I won’t save you
When you drown, drown, drown
You sun of a gun.
You sun of a gun.

Birds sing for you,
You can make the blue sky blush
You’ve got them all fooled
But I am burned out on this rush.

I want to change my orbit
Don’t care what you do now.
I want to live in darkness
Don’t want to be spun around.

You go down, down, down
I fall out of love with you.
Come back round, round, round
You son of a gun.

You go low, low, low.
This time I won’t save you
When you go, go, go
You son of a gun.
You son of a gun.

Red sky creepin’
Disappearing
Bye-bye feeling
Heart you’re stealing

You go down, down, down
I fall out of love with you.
Come back round, round, round
You son of a gun.

You go down, down, down.
This time I won’t save you
When you drown, drown, drown
You son of a gun.
You son of a gun.
You son of a gun.
Một lần đỏ mặt, hai lần xấu hổ
Ánh sáng từ anh làm cho em chói mắt
Em đã chờ cả đêm
Nhưng anh đã rời bỏ rất nhiều lần

Em muốn thay đổi quỹ đạo
Không quan tâm đến những gì anh làm
Em muốn sống trong bóng tối
Không muốn bị xoay vòng

Anh suy sụp, suy sụp, suy sụp
Em đã thôi yêu anh
Hãy trở về quanh đây, quanh đây, quanh đây
Anh là tia sáng từ khẩu súng

Anh suy sụp, suy sụp, suy sụp
Lần này em sẽ chẳng cứu anh
Khi anh dần chìm xuống
Anh là tia sáng từ khẩu súng
Anh là tia sáng từ khẩu súng

Những chú chim hát cho anh
Anh có thể làm cho bầu trời xanh ửng hồng
Anh đã đánh lừa tất cả bọn họ
Em muốn thiêu đốt tất cả những thứ rác rưởi đó

Em muốn thay đổi quỹ đạo
Không quan tâm đến những gì anh làm
Em muốn sống trong bóng tối
Không muốn bị xoay vòng

Anh suy sụp, suy sụp, suy sụp
Em đã thôi yêu anh
Hãy trở về quanh đây, quanh đây, quanh đây
Anh là tia sáng từ khẩu súng

Anh suy sụp, suy sụp, suy sụp
Lần này em sẽ chẳng cứu anh
Khi anh ra đi
Anh là tia sáng từ khẩu súng
Anh là tia sáng từ khẩu súng

Bầu trời u ám
Dần biến mất
Cảm giác từ biệt
Trái tim anh đang đánh cắp

Anh suy sụp, suy sụp, suy sụp
Em đã thôi yêu anh
Hãy trở về quanh đây, quanh đây, quanh đây
Anh là tia sáng từ khẩu súng

Anh suy sụp, suy sụp, suy sụp
Lần này em sẽ chẳng cứu anh
Khi anh ra đi
Anh là tia sáng từ khẩu súng
Anh là tia sáng từ khẩu súng
Anh là tia sáng từ khẩu súng

 
×
Quay lại
Top