[Lyrics] Street Map - Athlete

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I would like to think our paths are straight
Disconnected from the choices we make
That there is no reason why it can't be like you saidOne day it's gonna happen
I don't know when
I'll be on your street
But I know one day it's gonna happen
You're gonna be swept off your feet

I would like someone to make a map
Mark my home and draw some lines that match
All of the reasons why
It can be like you said


One day it's gonna happen
I don't know when
I'll be on your street
But I know one day it's gonna happen
You're gonna be swept off your feet

I don't know when
I don't know why
I don't know when
I don't know why

One day it's gonna happen
I don't know when
I'll be on your street
But I know one day it's gonna happen
You're gonna be swept off your feet

But all that I know is it's gonna happen
I don't know when
I'll be on your street
But I know one day it's gonna happen
You're gonna be swept off your feet
Anh thích nghĩ rằng con đường của chúng ta thật là thẳng
Bị tắt rời ra khỏi sự lựa chọn ta đã chọn
Rằng chẳng có lý do gì để mọi thứ không giống như em nói

Một ngày điều đó xảy ra
Anh không biết là khi nào
Anh sẽ ở trên con đường của em
Nhưng anh biết một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra
Em sẽ bị cuốn đi khỏi đôi bàn chân mình

Anh thích ai đó làm một cái bản đồ
Đánh dấu ngôi nhà của anh và vẽ những đường cho thích hợp
Tất cả những lý do tại sao
Không thể như lời em nói

Một ngày, điều đó sẽ xảy ra
Anh không biết là khi nào
Anh sẽ ở trên con đường của em
Nhưng anh biết một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra
Em sẽ bị cuốn đi khỏi đôi chân mình

Anh không biết khi nào
Anh không hiều tại sao
Anh không biết khi nào
Anh không hiểu tại sao

Một ngày, điều đó sẽ xảy ra
Anh không biết là khi nào
Anh sẽ ở trên con đường của em
Nhưng anh biết một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra
Em sẽ bị cuốn đi khỏi đôi chân mình

Nhưng tất cả anh biết là một ngày nào đó nó sẽ xảy ra
Anh không biết là khi nào
Anh sẽ ở trên con đường của em
Nhưng anh không biết ngày nó sẽ xảy ra
Em sẽ bị cuốn đi khỏi đôi chân của mình

 

×
Quay lại
Top