[Lyrics] Back To Me - All American Rejects

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Hey you
So you never really found your way
Stay true
Did you ever make it through today

That when I think about a day without it
Everyday's the same
You wish that you could find someone

But I'm the only one to blame

Can't you see
I beg and plead
Cause when your eyes light up the skies at night
I know you're gonna find your way back to me

No don't
Don't you ever let a piece of me down
Cause time won't

Get back when I'm never around

When we live between so many walls
That I can barely breathe
You say that you just want someone
But I'm the only one you need

Can't you see
I Beg and plead
Cause when your eyes light up the skies at night

I know you're gonna find your way

If it's me
That you don't need
When the lights go out tonight I know
You're never gonna find your way

Soon when I get you I won't let you go
Oooh if I let you
You can take away all that I thought was wrong

And if you hear me there's not much to say
There's gotta be a better way

Can't you see
I beg and plead
Cause when your eyes light up the sky tonight
I know you're going to find your way back to me

Can't you see
I beg and plead

Cause when the lights go out tonight
I know you're never gonna find your way

If it's me
That you don't need
That when the lights go out tonight
I know you're never gonna find you way
If you pace around the world 'til you're with me
And when your eyes light up the skies at night

I know you're gonna find your way back to me
Này em
Vậy là em sẽ không bao giờ tìm được con đường cho mình
Dừng đúng chỗ
Em đã từng trải qua nó hôm nay chưa

Khi anh nghĩ tới một ngày mà không có nó
Mọi ngày đều như nhau

Em ước rằng em có thể tìm được ai đó
Nhưng anh là người duy nhất nhận trách nhiệm

Em không thể biết
Anh van nài, cầu xin và hối lối
Vì khi đôi mắt em làm sang bầu trời đêm
Anh biết rằng em sẽ tìm về với anh

Không, không
Em không bao giờ bỏ rơi anh dù chỉ một phần

Vì thời gian
Lùi lại khi anh chỉ ở quanh đây

Khi chúng ra sống giữa những bức tường
Là lúc anh rắt khó khan để thở
Em nói chỉ nối ai đó
Nhưng anh chính là người duy nhất em cần

Em không thể biết
Anh van nài, cầu xin ,hối lỗi

Vì khi đôi mắt em làm sang bầu trời đêm
Anh biết rằng em sẽ tìm con đường riêng của em

Nếu như đó là anh
Là người em không cần
Khi ánh sáng vụt ra tối nay, anh biết
Rằng em sẽ không bao giờ tìm con đường cho riêng em

Mai mốt khi anh có được em, anh sẽ không để em đi
Oooh nếu có như vậy

Em có thể lấy đi mọi thứ anh đã nghĩ là sai lầm
Và nếu như em nghe anh, không có gì nhiều đâu
Thì nó đã có thể tốt hơn bây giờ

Em không thể biết
Anh van nài, cầu xin ,hối lỗi
Vì khi đôi mắt em làm sang bầu trời đêm
Anh biết rằng em sẽ tìm con đường riêng của em

Em không thể biết

Anh van nài, cầu xin ,hối lỗi
Vì khi đôi mắt em làm sang bầu trời đêm
Anh biết rằng em sẽ không bao giờ có con đường riêng của em

Nếu như đó là anh
Là người em không cần
Khi ánh sáng vụt ra tối nay, anh biết
Rằng em sẽ không bao giờ tìm con đường cho riêng em
Nếu em đi vòng quanh thể giới cho tới khi về bên anh

Và khi đôi mắt em rực sáng bầu trời đêm
Anh biết rằng em sẽ tìm đường về với anh

 

×
Quay lại
Top