[Lyrics] Songs Of The Wind - Billy Gilman

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532Listen to the wind
If you listen carefully
You will hear soft notes
Listen with your mind
Listen with your heart
You will hear a Heartsongs
A soft relaxing song
That reminds... you of

Peace and harmony
Harmony and love
Peace and harmony and love
If you hear this song
Always remember it
For if you do
You can teach it
To other people too
And they will forever
Forever they'll remember
Their Heartsongs

Of harmony
Harmony and love
Peace and harmony and love
Listen to the wind
If you listen carefully
You will hear soft notes
Listen with your mind
Listen with your heart
You will hear a Heartsong
A soft relaxing of the wind
Hãy lắng nghe những ngọn gió
Nếu bạn nghe kĩ
Bạn sẽ nghe thấy những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng
Hãy toàn tâm lắng nghe
Nghe bằng chính con tim mình
Bạn sẽ nghe được một khúc nhạc tâm tình
Một khúc ca nhẹ nhàng thư giãn
Nó nhắc nhở…bạn về

Hoà bình và hoà hợp
Hoà thuận và tình yêu
Hoà bình , hoà thuận và tình yêu
Nếu bạn nghe bản nhạc này
Luôn nhớ về nó
Nếu như vậy
Bạn có thể chỉ nó
Cho những người khác nữa
Và họ sẽ mãi
Mãi mãi họ sẽ nhớ
Những khúc hát tâm tình

Về sự hoà thuận
Hoà hợp và tình yêu
Hoà bình và hoà hợp và tình yêu
Hãy lắng nghe con gió
Nếu bạn nghe kĩ
Bạn sẽ nghe được lời nhắn nhủ êm đềm
Toàn tâm lắng nghe
Nghe với cả trái tim mình
Bạn sẽ nghe được một khúc nhạc tâm tình
Sự thư giãn êm đềm của cơn gió

 
×
Quay lại
Top