[Lyrics] Someday - Shinedown

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Someday, when I'm older
And they never know my name
Somehow, if I'm honest
I can never feel ashamed
Maybe I was wrong to
Hold you up so high
Now I know I've lost you
To the feelings I kept inside


I don't know if it felt like
I wanted you here, the way that I wanted you last time
We're not on the same page, you don't even know me
Cause you never took the time

Someday, when it's over
And you never show your face
I hope you'll remember
How I tried to make you a place

And so now, I move on
To keep my piece of mind
In someway, I've failed you
But I just ran out of time

I don't know if it felt like
I wanted you here, the way that I wanted you last time
We're not on the same page, you don't even know me
Cause you never took the time


I'm not sure that you hear me
I'm not sure that you look at me the same
I will always be attached to you
But I'm never gonna feel the same

I don't know if it felt like
I wanted you here, the way that I wanted you last time
We're not on the same page, you don't even know me
Cause you never took the time

No, you never took the time

Someday, when I'm older...
Một ngày nào đó, khi tôi già đi
Và họ chẳng còn biết đến tên tôi nữa
Cách nào đó. nếu tôi trung thực
Tôi không bao giờ cảm thấy hổ thẹn
Có lẽ tôi đã sai

Khi đưa em lên quá cao
Giờ đây tôi biết tôi đã mất em rồi
Tôi giữ những cảm giác này trong lòng mà thôi

Tôi không biết điều đó lại giống như
Tôi muốn em nơi đây, cái cách mà tôi muốn em lần cuối
Chúng ta không cùng suy nghĩ, em thậm chí không biết đến tôi
Vì em có bao giờ giữ lấy thời gian đâu

Một ngày nào đó khi nó qua đi

Và em không bao giờ còn được thấy khuôn mặt tôi nữa
Tôi hi vọng em sẽ nhớ
Tôi đã cố gắng thể nào để tạo ra một nơi
Mà giờ đây tôi chuyển đến
Để giữ lấy một phần tâm trí mình
Bằng cách nào đó, tôi đã quên em
Nhưng tôi đã hết thời gian rồi

Tôi không biết điều đó lại giống như

Tôi muốn em nơi đây, cái cách mà tôi muốn em lần cuối
Chúng ta không cùng suy nghĩ, em thậm chí không biết đến tôi
Vì em có bao giờ giữ lấy thời gian đâu

Tôi không chắc là em nghe thấy tôi
Tôi không chắc rằng em vẫn nhìn tôi như xưa
Tôi sẽ luôn gắn bó với em
Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ cảm thấy như vậy nữa

Tôi không biết điều đó lại giống như

Tôi muốn em nơi đây, cái cách mà tôi muốn em lần cuối
Chúng ta không cùng suy nghĩ, em thậm chí không biết đến tôi
Vì em có bao giờ giữ lấy thời gian đâu
Không em chẳng bao giờ giữ lấy thời gian cả

Một ngày nào đó khi tôi già...

 
×
Quay lại
Top