[Lyrics] Somebody like you - Kieth Urban

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's a new wind blowin' like I've never known.

I'm breathin' deeper than I've ever done.

And it sure feels good, to finally feel the way I do.

I wanna love somebody,

Love somebody like you.

An' I'm lettin' go of all my lonely yesterdays.

I've forgiven myself for the mistakes I've made.

Now there's just one thing, the only thing I wanna do, mmm, mmm.

I wanna love somebody,

Love somebody like you.

Yeah, I wanna feel the sunshine,

Shinin' down on me and you.

When you put your arms around me,

You let me know there's nothing in this world I can't do.

I used to run in circles goin' no-where fast.

I'd take, uh, one step forward and up two steps back.

Couldn't walk a straight line even if I wanted to, mmm, mmm.

I wanna love somebody,

Love somebody like you.

Whoa here we go now!

Yeah, I wanna feel the sunshine,

Shinin' down on me and you.

When you put your arms around me,

Well, baby there ain't nothing in this world I can't do.

Sometimes it's hard for me to understand,

But you're teachin' me to be a better man.

I don't want to take this life for granted like I used to do, no, no.

I wanna love somebody,

Love somebody like you.

I'm ready to love somebody,

Love somebody like you. Oooh.

An' I wanna love somebody,

Love somebody like you, yeah.

Oh yeah.

Oh, I wanna be the man in the middle of the night,

Shinin' like it's true.

I wanna be the man that you run to whenever I call on you

When everything that loved someone finally found it's way

Wanna be a better man

I see it in you yeah...
Đấy như là một làn gió mới đang thổi mà anh chưa từng được biết
Anh đang hít thật sâu,sâu hơn bất cứ khi nào hết
Và điều đó hẳn là một cảm giác tuyệt vời, để cuối cùng nhận thấy cách anh làm
Anh muốn được yêu một người nào đó,
Được yêu một ai đó như em
Và anh đang buông thả tất cả sự cô đơn của những ngày qua
Anh đã tha thứ cho chính mình về những sai lầm anh gây ra
Bây giờ chỉ còn lại một điều, một điều duy nhất mà anh muốn thục hiện
Mm,mm
Anh muốn được yêu một người
Yêu một người giống như em
Yeah,anh muốn được cảm thấy thật vui tươi
Sáng ngời trong anh và em
Khi em ôm anh trong vòng tay,em khiến anh hiểu rằng không có gì trên thế giới này có thể thay thế được
Anh đã quen với việc chạy quanh, không nơi nào là chắc chắn
Anh đã bắt được,uh, một bước tiến và hai bước lùi
Đã không thể đi trên một đường thẳng bằng phẳng nếu anh đã muốn,mmm mmm
Anh muốn được yêu một ai đó
Yêu một ai đó như em
Whoa nào hãy tiến lên!
Yeah,anh muốn được cảm thấy tươi sáng
Sáng ngời anh và em
Khi em ôm anh trong lòng,
Thật tuyệt,không có gì trên thế giới này có thể sánh được
Đôi khi điều đó thật khó hiểu với anh
Nhưng em đang cho anh bao điều khiến anh thành một người tốt
Anh không muốn làm cho cuộc sống này giống như anh đã từng quên làm, không, không
Anh muốn được yêu một người
Một người giống như em
Anh đã sẵn sàng để yêu một ai đó
Yêu một ai đó giống em
Ooh
Anh muốn yêu một người
một người như em
oh yeah
oh,anh muốn được là người giữa đêm tối
sáng ngời như điều đó là đúng
anh muốn được là người mà em chạy đến bên bất cứ lúc nào anh kêu gọi
Khi yêu một ai đó mà cuối cùng đã tìm thấy
Muốn là một người tốt
Anh thấy điều đó trong em


 

×
Quay lại
Top