[Lyrics] Giving My All To You - Johnny Gill

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ooh...ooh...
Oh...oh...oh...
Oh...oh...yeah, yeah

Giving my all to you (Yeah)
Nothing else will do (Yeah, whoa, yeah)
Giving my all to you today
I wanna know (I wanna know) if you love me that way (If you love me that way)

Sometimes I feel
I don’t know
Which is up
Or which is down

You make me feel
Like you’re not for real
You play with my emotions
But I can’t let you go

I’ve got this love burnin’ deep down inside of me
Tellin’ me that I should believe everything that you say
It’s so hard to live a life with somebody day in, day out
I’ve got to know the truth
I can’t be, I can’t be just wastin’ my time, so I’ll be

Giving my all to you (Yes, I will)
Nothing else will do (Nothing else will do, I’ll be)
Giving my all to you today (You today)
I wanna know if you love me that way

Giving my all to you (Giving my all)
Nothing else will do (Nothing else will do)
Giving my all to you today (Oh)
I wanna know if you love me that way

I’ll make the moves
So you can see
How I wanna give my body
Desperately

This love is real
And I’ll make it known
If we’re made for each other
This feeling can’t be wrong

So baby, be sure you want me with you tonight
‘Cause I have no intention of being with someone else
I’m waiting for you, baby, come to me
I’ll be the best to you
No one, no one can do the things that I’ll do

Giving my all to you (Yeah...I)
Nothing else will do (No one, no one)
Giving my all to you today
I wanna know (I wanna know ) if you love me that way
(If you love me that way, love me)

Giving my all to you (I...I...I...)
Nothing else will do (I know nothing in this whole wide world)
Giving my all to you today (Can ever do, ever do, oh)
I wanna know (I wanna know ) if you love me that way (If you love me that way)

Love me, love me
Love me, love me
Nothing else will do
Nothing else will do, eah...hey...
Oh...

I wanna know (I wanna know ) if you love me that way
(If you love me, baby, love me, baby, love me, baby)

Giving my all to you (Giving my all to you)
(I’m giving my all, giving my all to you)
(I’m giving my all, giving my all, giving my all)
I wanna know (I wanna know ) if you love me that wa

Ô ô..
Dze dze..

Trao tất cả cho em (Dze)
Chẳng điều gì như thế (Dze ô..)
Hôm nay trao cho em tất cả
Anh muốn biết (anh muốn biết)
Nếu em yêu anh như thế (Nếu em yêu anh như thế)

Đôi lúc anh cảm thấy
Anh chẳng biết
điều gì thành
hay điều gì mất

Em khiến anh cảm thấy
em như không thực tại
đùa giỡn với cảm xúc của anh
Nhưng anh chẳng thể để em ra đi

Tình yêu này bừng cháy trong sâu thẳm lòng anh
bảo anh rằng anh nên tin mọi điều em nói
Thật khó để sống với ai đó ngày có ngày không
Anh phải biết sự thật
Anh không thể lãng phí đời mình, thế nên anh sẽ

Trao tất cả cho em (phải, anh sẽ làm thế)
Chẳng điều gì khác nữa (anh sẽ làm thế)
Hôm nay sẽ trao tất cả cho em (cho em hôm nay)
Anh muốn biết nếu như em yêu anh như thế

Trao tất cả cho em (mọi thứ của anh)
Chẳng điều gì như thế
Hôm nay sẽ trao tất cả cho em (ôi)
Anh muốn biết nếu như em yêu anh như thế

Anh sẽ làm một đoạn phim
Rồi em sẽ thấy
Anh sẽ trao thân mình thế nào
Thật mãnh liệt

Tình yêu này là thật
Anh sẽ khiến cho điều này chấp nhận
rằng chúng ta sinh ra vì nhau
cảm xúc này chẳng thể sai được

Em có chắc em muốn anh bên em đêm nay?
Vì anh chẳng có ý định cùng với ai khác
Em ơi, anh đang chờ đợi, hãy đến cùng anh
Anh sẽ là người tốt nhất cho em
Chẳng ai có thể làm điều anh sẽ làm cho em

Trao tất cả cho em (phải, là anh)
Chẳng điều gì khác nữa (chẳng ai khác)
Hôm nay trao tất cả cho em
Anh muốn biết (anh muốn biết) rằng em yêu anh như thế
(rằng em yêu anh như thế, yêu anh)

Trao tất cả cho em (anh...)
Chẳng điều gì khác (Anh chẳng biết điều gì trong thế giới rộng lớn này)
Trao tất cả cho em hôm nay (Từng làm)
Anh muốn biết (anh muốn biết) rằng em yêu anh như thế

Yêu anh, yêu anh
Yêu anh, yêu anh
Chẳng điều gì như thế
Chằng điều gì như thế .. dze
Oh...

 

×
Quay lại
Top