[Lyrics] Some Things I Know - Billy Gilman

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's some things I know to be true
Snow is white, and the ocean is blue
Rain is wet, and it falls from the sky
And the stars come out every night

And just as sure as the sun will rise
This love is real, you see in my eyes
Plant a seed and it will grow
Some things I know

There's some things in life I need
Water to drink, air to breathe
A place to rest when I need sleep
When I'm hungry, food to eat

As sure as I need the Lord above
That's how much I need her love
And I need shelter from the cold
Some things I know

There's some things in life I want
To be thankful for all I've got
A friend to talk with, a hand to hold
To still be young when I grow old

And I want all my dreams to come true
And I want to share them all with you
And I just had to tell you so
Some things I know

Oh, I just had to tell you so
There's some things I know.
Có vài điều tôi biết là sự thật
Tuyết màu trắng còn biển màu xanh
Mưa thì ướt và rơi từ trên trời xuống
Và các vì sao hiện ra vào mỗi đêm

Và chắc chắn như mặt trời sẽ mọc
Tình yêu này là thật khi em nhìn vào mắt tôi
Gieo một hạt giống và nó sẽ lớn lên
Vài điều tôi hiểu

Có những thứ trong cuộc sống mà tôi cần
Nước để uống , không khí để thở
Một nơi để ngủ khi tôi cần
Đồ ăn khi tôi đói

Chắc chắn như tôi cần Chúa trên bầu trời
Đó là những gì tôi cần ở tình yêu của cô ấy
Và tôi cần một nơi ẩn náu trong giá lạnh
Vài điều tôi hiểu

Có vài thứ trong cuộc sống mà tôi muốn
Đó là cảm ơn tất cả những gì tôi đã có
Một người bạn để nói chuyện,một bàn tay để nắm lấy
Để vẫn trẻ trung khi tôi già

Và tôi muốn tất cả những giác mơ của mình trở thành sự thật
Và tôi muốn chia sẻ chúng với bạn
Và tôi chỉ phải nói với bạn rằng
Vài điều tôi hiểu

Và tôi chỉ phải nói với bạn rằng
Có vài điều tôi hiểu 
×
Top