[Lyrics] Sing A Song - The Carpenters

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Sing, sing a song
Sing out loud
Sing out strong
Sing of good things not bad
Sing of happy not sad

(*) sing, sing a song
Make it simple to last
Your whole life long
Don’t worry that it’s not
Good enough for anyone
Else to hear
Just sing, sing a song

La la la la la
La la la la la la...

Sing, sing a song
Let the world sing along
Sing of love there could be
Sing for you and for meRepeat (*)
Hát, hát 1 bài hát
Hát thật to
Hát thật khoẻ
Hát vì những điều tốt đẹp không tồi tệ
Hát vì niềm vui không buồn

Hát, hát 1 bài hát
Làm những điều đơn giản thành quan trọng
làm cuộc sống bình yên của bạn kéo dài
Đừng lo lắng tới những thứ không đủ tốt cho bất cứ ai
Hãy lắng nghe thêm lần nữa
Hãy hát ngay bây giờ, hát 1 bài hát


la la la la la
la la la la la la.....

Hát, hát 1 bài hát
Nào thế giới hãy cùng cất tiếng ca
Hát cho tình yêu đến
Hát cho bạn và cho tôi
 
×
Quay lại
Top