[Lyrics] She Said I Said (ft. Timbaland) - NLT

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
#ID:1200#1200#​
Don't know where to start 'cuz something ain't going right
Feel it in my soul 'cuz I've tried, oh baby
Tried to keep you satisfied, please don't cry
I just think we both need time

I just feel that we are in the same room
But living two worlds apart
And it's causing too much pain

[Chorus]
She said, "Baby can you please just stay
It ain't too late to work this thing out,"
I said, "Girl this ain't easy for me,
At least the truth is coming out"
She said, "Why can't we make up like the last time,
I'm just afraid to hear you say go."
I said, "Baby I'm sorry,
I think it's time we let go."

"Baby don't leave, don't leave, don't leave,
Tell me you'll stay, you'll stay, you'll stay"
"Gotta leave, gotta leave, gotta leave 'cuz
I think it's time we let go"

[Verse 2 - Kevin]
See these teardrops falling from your eyes (from your eyes)
That don't change my mind (oh baby)
Please don't make things more difficult then they gotta be
I can't take no more
This is killing me

And everytime I look at you
I see more reason for me to leave you,
And it's causing me too much pain yeah!

[Chorus]
She said, "Baby can you please just stay (stay)
It ain't too late to work this thing out, (I said)"
I said, "Girl this ain't easy for me,
At least the truth is coming out (coming out)"
She said, "Why can't we make up like the last time,
I'm just afraid to hear you say go." (say go)
I said, "Baby I'm sorry,
I think it's time we let go." (time to it let go)

"Baby don't leave, don't leave, don't leave (baby don't leave)
Tell me you'll stay, you'll stay, you'll stay" (I gotta leave)
"Gotta leave, gotta leave, gotta leave 'cuz
I think it's time we let go." (think it's time to go)

"Baby don't leave, don't leave, don't leave
Tell me you'll stay, you'll stay, you'll stay"
"Gotta leave, gotta leave, gotta leave 'cuz
I think it's time we let go."

[Kevin & Travis]
Time that we let go!

[Chorus]
She said, "Baby can you please just stay (please just stay)
It ain't too late to work this thing out, (this thing out)"
I said, "Girl this ain't easy for me,
At least the truth is coming out (coming out)" (she said)
She said, "Why can't we make up like the last time, (make up the last time)
I'm just afraid to hear you say go." (wanna say go)
I said, "Baby I'm sorry, (GO!) (say go)
I think it's time we let go." (time we let go)

"Baby don't leave, don't leave, don't leave (I gotta leave) (I gotta leave)
Tell me you'll stay, you'll stay, you'll stay" (I gotta leave) (I gotta leave)
"Gotta leave, gotta leave, gotta leave 'cuz
I think it's time we let go." (no, no, no, no)

"Baby don't leave, don't leave, don't leave (I gotta leave) (I gotta leave)
Tell me you'll stay, you'll stay, you'll stay" (I can't stay) (I can't stay)
"Gotta leave, gotta leave, gotta leave 'cuz
I think it's time we let go."

Anh không biết bắt đầu từ đâu khi một số chuyện không đúng
Anh thấy vậy trong lòng mình vì anh đã cố thử, em yêu ơi
Anh đã thử để làm em thỏa mãn, đừng khóc nhé!
Anh chỉ nghĩ rằng cả 2 ta cần thêm thời gian.

Anh cảm thấy chúng ta cùng trong một căn phòng
Nhưng lại ở hai thế giới khác nhau
Và điều đó gây ra quá nhiều đau khổ

[Chorus]
Cô ấy nói: "Người yêu ơi, hãy ở lại!
Chưa quá trễ đâu để nghĩ lại,"
Tôi nói: "Em àh, chuyện đó thật không dễ với anh,
Ít ra thì sự thật đã sáng tỏ"
Cô ấy nói: "Vì sao chúng ta giản hòa cho lần cuối,
Em chỉ thấy sợ khi nghe anh nói lời chia tay."
Tôi nói: "Anh xin lỗi em yêu,
Anh nghĩ đây là lúc chúng ta nên chia tay."

"Đừng đi người ơi, đừng, đừng đi,
Nói với em rằng anh sẽ ở lại, sẽ ở lại, ở lại"
"Anh phải đi, phải đi, phải đi vì
Anh nghĩ đây là lúc chúng ta nên chia tay"

[Verse 2 - Kevin]
Nhìn dòng lệ tràn ra từ mắt em (từ mắt em)
Nó không thay đổi quyết định của anh đâu (Ôi em yêu)
Đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn sau khi chúng đã đến mức này
Anh không thể chịu đựng được nữa
Nó sẽ giết anh mất.

Và những lúc anh nhìn vào em
Anh càng thấy có lý do để xa em
Vì điều đó gây ra quá nhiều đau khổ yeah!

[Chorus]
Cô ấy nói: "Người yêu ơi, hãy ở lại! (Ở lại)
Chưa quá trễ đâu để nghĩ lại," (Tôi nói)
Tôi nói: "Em àh, chuyện đó thật không dễ với anh,
Ít ra thì sự thật đã sáng tỏ" (sáng tỏ)
Cô ấy nói: "Vì sao chúng ta không giản hòa cho lần cuối,
Em chỉ thấy sợ khi nghe anh nói lời chia tay." (chia tay)
Tôi nói: "Anh xin lỗi em yêu,
Anh nghĩ đây là lúc chúng ta nên chia tay." (lúc chúng ta nên chia tay)

"Đừng đi người ơi, đừng, đừng đi,
Nói với em rằng anh sẽ ở lại, sẽ ở lại, ở lại"
"Anh phải đi, phải đi, phải đi vì
Anh nghĩ đây là lúc chúng ta nên chia tay"

[Kevin & Travis]
Lúc chúng ta nên chia tay

[Chorus]
Cô ấy nói: "Người yêu ơi, làm ơn hãy ở lại (hãy ở lại)
Chưa quá trễ đâu để nghĩ lại," (nghĩ lại đi)
Tôi nói: "Em àh, chuyện đó thật không dễ với anh,
Ít ra thì sự thật đã sáng tỏ (sáng tỏ)" (cô áy nói)
Cô ấy nói: "Vì sao chúng ta không giản hòa cho lần cuối,(làm như lần cuối)
Em chỉ thấy sợ khi nghe anh nói lời chia tay."(chia tay thật sao)
Tôi nói: "Anh xin lỗi em yêu,(Đi đi!) (Hãy nói lời chia tay)
Anh nghĩ đây là lúc chúng ta nên chia tay." (lúc chúng ta chia tay)

"Đừng đi người ơi, đừng, đừng đi, (Anh phải đi thôi) (Anh phải đi)
Nói với em rằng anh sẽ ở lại, sẽ ở lại, ở lại"(Anh phải đi thôi) (Anh phải đi)
"Anh phải đi, phải đi, phải đi vì
Anh nghĩ đây là lúc chúng ta nên chia tay" (không, không, đừng, đừng...)

"Đừng đi người ơi, đừng, đừng đi,(Anh phải đi thôi) (Anh phải đi)
Nói với em rằng anh sẽ ở lại, sẽ ở lại, ở lại"(Anh không thể ở lại) (Không thể ở lại)
"Anh phải đi, phải đi, phải đi vì
Anh nghĩ đây là lúc chúng ta nên chia tay"
 
×
Quay lại
Top