[Lyrics] One Day In Your Life - Anastacia

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I know
that's just the way it goes
and you ain't right
for sure
you turned your back on love
for the last time
it won't take much longer now
time makes me stronger, well
there's nothing more to say

One day in your life
said love would remind you
how could you leave it all behind
one day in your life
it's gonna find you
with the tears that left me cry
and baby I'm stronger then before
you gotta play it on the line
maybe one day in your life

My love
did you think I'd break down
and cry
this thing we had
it mean the world to me
guess I was blind
it won't take much longer now
see time makes me stronger, well
and I know you'll be coming round some day

One day in your life
said love would remind you
how could you leave it all behind
yeah
one day in your life
it's gonna find you
with the tears that left me cry
and baby I'm stronger then before
you gotta play it on the line
maybe one day in your life

You called me in the midnight hour
with your velvet lights
so many sleepless nights, I wonder
is it time to say goodbye?
oooh yeah

One day in your life
said love would remind you
baby
how could you leave it all behind
could you leave it all behind
yeah
one day in your life
it's gonna find you
with the tears that left me cry
and baby I'm stronger then before
you gotta play it on the line
maybe one day in your life

ooooooooone day

One day in your life
said love would remind you
yeah yeah yeah
how could you leave it all behind
oh oh oh yeah
one day in your life
it's gonna find you
with the tears that left me cry
and baby I'm stronger then before
you gotta play it on the line
maybe one day in your life
Tôi biết
Đó đúng là cách mà tình yêu ra đi
Và anh đã sai khi
Chắc rằng
Anh đã quay chở lại với tình yêu
Lần cuối cùng.
Điều đó sẽ chẳng kéo dài lâu hơn nữa được,giờ đây
Thơi gian sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn,được rồi
Chăng còn gì hơn để nói nữa

Ngày nào đó trong cuộc sống của anh
Tình yêu sẽ nhắc cho anh rằng
Anh có thể rời bỏ nó lại phía sau như thế nào
Ngày nào đó trong cuộc đời anh
Nó sẽ tim đến anh
Cùng với nước mắt và chỉ mình tôi phải khóc
Và anh yêu,tôi đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Anh sẽ phải như thế trên đường đời
Có lẽ 1 ngày nào đó trong cuộc sống của anh.

Người yêu ơi
Anh đã nghĩ rằng tôi sẽ suy sụp
Và khóc chứ?
Những điều chúng ta đã có
Nó là ý nghĩa của thế gian này đối với tôi.
Tôi đoán rằng tôi đã không nhìn ra
Nó sẽ chẳng kéo dài lâu hơn nữa,bây giờ
Tôi thấy thời gian sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn,đúng
Và tôi biết,một ngày nào đấy anh sẽ lại đến quanh đây

chorus

Anh gọi đến tôi vào lúc giữa đêm tối
Cùng với những sự đường mật nhẹ nhàng của anh
Đã quá nhiều đêm không ngủ và tôi tự hỏi rằng
Đây có phải là lúc nói lời chia tay không?

chorus

 
×
Top Bottom