[Lyrics] September - Daughtry

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️How the time passed away
All the trouble that we gave
And all those day we spent out by the lake
Has it all gone to waste?
All the promises we made
One by one they vanished just the same

All the things I still remember

Summers never looked the same
Years go by and time just seems to fly
But the memories remain
In the middle of September
We still played out in the rain
Nothing to lose but everything to gain
Reflecting now on how things could've been
It was worth it in the end


Now it all seems so clear
There's nothing left to fear
So we made our way by finding what was real
Now the days are so long
That summer's moving on
Reach for something that's already gone

All the things I still remember
Summers never look the same

Years go by and time just seems to fly
But the memories remain
In the middle of September
We still played out in the rain
Nothing to lose but everything to gain
Reflecting now on how things could've been
It was worth it in the end

Yeah, We knew we had to leave this town

But we never knew when and we never knew how
We would up here the way we are

We knew we had to leave this town
But we never knew when and we never knew how

All the things I still remember
Summers never look the same
Years go by and time just seems to fly
But the memories remain

In the middle of September
We still played out in the rain
Nothing to lose but everything to gain
Reflecting now on how things could've been
It was worth it in the end
Sao thời gian lại trôi nhanh tới vậy
Những rắc rối ta đã gây ra
Và những tháng ngày ta ở bên hồ nước

Liệu tất cả ra đi có là uổng phí
Từng người biến mất theo cùng một cách

Những điều tôi vẫn nhớ như in
Mùa hè đâu còn như xưa
Năm tháng cứ dần trôi và thời gian vùn vụt bay qua
Nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó
Giữa tháng chín ấy
Ta vẫn vui đùa dưới mưa

Chẳng gì mất đi mà còn nhiều thêm
Giờ ngẫm lại mọi chuyện xảy ra thế nào
Thì vẫn đáng ở kết thúc

Giờ mọi thứ đã tỏ tường
Chẳng có gì phải sợ nữa
Vậy thì ta hãy tạo cách riêng để tìm những gì là thực đi
Giừo ngày thật dài
Hè cứ dần trôi đi

Ta cố có được những điều đã mất

Những điều tôi vẫn nhớ như in
Mùa hè đâu còn như xưa
Năm tháng cứ dần trôi và thời gian vùn vụt bay qua
Nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó
Giữa tháng chín ấy
Ta vẫn vui đùa dưới mưa
Chẳng gì mất đi mà còn nhiều thêm

Giờ ngẫm lại mọi chuyện xảy ra thế nào
Thì vẫn đáng ở kết thúc

Yeah, chúng ta hiểu phải rời bỏ quê hương
Nhưng chúng ta không biết lúc nào và làm ra sao
Ta cứ đứng đây theo cách của riêng mình

Yeah, chúng ta hiểu phải rời bỏ quê hương
Nhưng chúng ta không biết lúc nào và làm ra sao


Những điều tôi vẫn nhớ như in
Mùa hè đâu còn như xưa
Năm tháng cứ dần trôi và thời gian vùn vụt bay qua
Nhưng những kỉ niệm vẫn còn đó
Giữa tháng chín ấy
Ta vẫn vui đùa dưới mưa
Chẳng gì mất đi mà còn nhiều thêm
Giờ ngẫm lại mọi chuyện xảy ra thế nào
Thì vẫn đáng ở kết thúc


 
×
Top Bottom