[Lyrics] Seamisai (Spanish) - Laura Pausini

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Seamisai

Non dire no, che ti conosco e lo so
cosa pensi
non dirmi no.
È già da un po' che non ti sento
parlare d'amore
usare il tempo al futuro per noi
e non serve ripetere ancora che tu mi vuoi
perché ora non c'è più quel tuo
sorriso al mattino per me
perché non mi dai più niente di te.

RIT.:
Se ami sai quando tutto finisce
se ami sai come un brivido triste
come un un film dalle scene già viste
che se ne va, oh no!
Sai sempre quando una storia si è chiusa
e non si può inventare una scusa
se ami prendi le mie mani
perché prima di domani
finirà.
E non si può
chiudere gli occhi e far finta di niente
come tu fai tu quando resti con me
e non trovi il coraggio di dirmi cosa c'è
sarà dentro di me come una notte
d'inverno perché
sarà da oggi in poi senza te
RIT.: Se ami sai quando tutto finisce
se ami sai come un brivido triste
come un un film dalle scene già viste
che se ne va, oh no!
Sai bene quando inizia il dolore
e arriva la fine di una storia d'amore
ma se ami prendi le mie mani
perché prima di domani
te ne andrai, non sarai
qui con me.

---- Translate to English by <strong>Citlalli </strong>

If you love you know

Don’t say “no”, as I know you and I know
what you think
don’t tell me “no”.
It’s been some time now that I haven’t heard you
talking of love
using the future tense for us
and there’s no use in repeating to me again that you love me
because now that smile of yours in the mornings
has disappeared
because you don’t give me anything of yourself anymore.

If you love you know when everything is over
if you love you know, like a sad shudder
like a film whose scenes you’ve seen before
and that it’s going away now, oh no!

You always know when a story has concluded
and it’s not possible to make up more excuses
if you love, take my hands
as before tomorrow arrives
it’ll be over.
And it’s not possible
to close your eyes and pretend nothing happens
as you try and do when you’re by my side
and you don’t have the courage to tell me what’s going on
inside me it’ll be like a winter
night because
from now on I’ll be without you

If you love you know when everything is over
if you love you know, like a sad shudder
like a film whose scenes you’ve seen before
and that it’s going away now, oh no!

You know very well when the pain sets on
and the end of a love story has arrived
but if you love, take my hands
as before tomorrow arrives
you’ll leave, you won’t be
here with me
Nếu anh yêu thì anh biết

Đừng nói không ,em hiểu anh và em biết những gì anh nghĩ
Đừng nói không với em
Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi anh nói về tình yêu của chúng ta
Nói về tình yêu của chúng ta ở trong tương lai
Đừng dối em và nói rằng anh vẫn còn yêu
Điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa rồi
Vì nụ cười của anh vào mỗi sáng đã biến mất
Còn gì ở lại ngoài nước mắt của em

Nếu anh còn yêu em,anh hẳn đã nhận thấy những cảm xúc mất dần đi
Nếu anh còn yêu em ,anh hẳn đã không lảng tránh
Như trong những bộ phim ,nước mắt báo trước sự kết thúc
Mọi thứ đã trôi qua rồi

Anh biết không câu chuyện đã đi đến hồi kết
Và em không thể lí giải được
Nếu còn yêu,anh hãy nắm lấy tay em trước khi ngày mai tới
Khi đó mọi chuyện sẽ chỉ còn là quá khứ
Nhắm mắt lại ,vờ như chưa có chuyện gì xảy ra là điều không thể
Anh cố gắng chịu đựng em
Anh không có đủ dũng cảm để nói cho em chuyện gì đang diễn ra
Trong lòng em ,một đêm đông lạnh lẽo đang tới
Vì từ nay tình yêu của chúng ta sẽ chỉ là quá khứ
Nếu anh còn yêu em,anh hẳn đã cảm nhận thấy khi những cảm xúc mất dần đi

Nếu anh còn yêu em ,anh hẳn đã không lảng tránh
Như trong những bộ phim ,nước mắt báo trước sự kết thúc
Mọi thứ đã trôi qua rồi
Trong lòng thấy đau đớn ,mọi thứ đã là quá khứ
Nhưng nếu còn yêu ,anh hãy nắm lấy tay em
Dù khi ngày mai đến
Anh sẽ không còn ở bên em nữa


 
×
Quay lại
Top