[Lyrics] Saying The Truth When Drunk - Fly To The Sky

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️-----Hangul-----

그래 난 취했는지도 몰라
실수인지도 몰라
아침이면 까마득히 생각이 안 나
불안해할지도 몰라
하지만 꼭 오늘밤엔 해야할 말이 있어
약한 모습 미안해도

술 김에 하는 말이라 생각지는 마

언제나 네앞에 서면
준비했었던 말도
왜 난 반대로 말해놓고
돌아서 후회하는지
이젠 고백할게
처음부터 너를 사랑해 왔다고

이렇게 널 사랑해

어설픈 나의 말이
촌스럽고 못미더워도
그냥 하는 말이 아냐

두 번 다시 이런 일 없을거야
아침이 밝아오면
다시 한 번 널 품에 안고
사랑한다 말할게

자꾸 왜 웃기만 하는거니

농담처럼 들리니
아무말도 하지 않고
어린애 보듯 날 바라보기만 하니

언제나 네앞에서면
준비했었던 말도
왜 난 반대로 말해놓고
돌아서 후회하는지
이젠 고백할게

처음부터 너를 사랑해 왔다고

이렇게 널 사랑해
어설픈 나의말이
촌스럽고 못미더워도
아무에게나 늘 이런 얘기하는
그런 사람은 아냐

너만큼이나 나도 참 어색해
너를 똑바로 쳐다볼 수 없어

자꾸만 아까부터 했던 말
또 해 미안해
하지만 오늘 난 모두 다 말할거야

이렇게 널 사랑해
어설픈 나의 말이
촌스럽고 못미더워도
그냥 하는 말이 아냐

두 번 다시 이런 일 없을거야

아침이 밝아오면
다시 한 번 널 품에 안고
사랑한다 말할게
널 사랑해
-----Romanji-----

geu rae nan chwi haet neun ji do mol la

sil su in ji do mol la
a chim i myeon kka ma deuk hi
saeng gag i an na bur an hae hal ji do mol la

ha ji man kkog o neur bam en
hae ya har mar i iss eo
yak han mo seub mi an hae do
sul gim i ha neun mar i ra saeng gak ji neun ma

eon je na ne ap e seo myeon jun bi haess eot deon mal do

wae nan ban dae ro mal hae noh go dor a seo hu hoe ha neun ji
i jen go baek hal kke cheo eum bu teo neo reur sa rang hae wat da go

i reoh ge neor sa rang hae
eo seol peun na ui mar i
chon seu reop go mot mi deo wo do
geu nyang ha neun mar i a nya
du beon da si i reon ir eops eul kkeo ya

a chim i balga o myeon da si han beon neor pum e an go

sa rang han da mal hal kke

ja kku wae ut gi man ha neun geo ni
nong dam cheo reom deul li ni
a mu mal do ha ji anh go
eo rin ae bo deus nar ba ra bo gi man ha ni

eon je na ne ap e seo myeon jun bi haess eot deon mal do
wae nan ban dae ro mal hae noh go dor a seo hu hoe ha neun ji
i jen go baek hal kke cheo eum bu teo neo reur sa rang hae wat da go


i reoh ge neor sa rang hae
eo seol peun na ui mar i chon seu reop go mot mi deo wo do
a mu e ge na neur i reon yae gi ha neun geu reon sa ram eun a nya
neo man keum i na na do cham eo saek hae
neo reur ttok ba ro chyeo da bor su eops eo

ja kku man a kka bu teo haet deon mar tto hae mi an hae
ha ji man o neur nan mo du da mal hal kkeo ya


i reoh ge neor sa rang hae
eo seol peun na ui mar i chon seu reop go mot mi deo wo do
geu nyang ha neun mar i a nya
du beon da si i reon ir eops eul kkeo ya
a chim i balga o myeon da si han beon neor pum e an go
sa rang han da mal hal kke
-----Engtrans-----


You’re right, I may be drunk
This may be a mistake.
When morning comes, I may act like I don’t remember
And act uncomfortable around you.
But tonight there is something
That I absolutely have to say.
I apologize for my current state,
But please don’t think that I am just saying this because I am drunk.


Whenever I am in front of you
I prepare myself to say this
But I always say the opposite thing,
Turn around and regret it,
But now I will declare to you
That I have loved you from the start.

I love you so much
Even if my sloppy declaration

Seems corny or unbelievable,
It is not something I am just saying.

I will probably never do something like this again
But as the night becomes light
I will hold you in my arms once again,
And tell you that I love you

Why are you just smiling?
Do you hear this as a joke?

Why are you not saying a word,
But looking at me as you would a child?

Whenever I am in front of you
I prepare myself to say this
But I always say the opposite thing,
Turn around and regret it,
But now I will declare to you
That I have loved you from the start.


I love you so much
Even if my sloppy declaration
Seems corny or unbelievable
This isn’t something I would say to just anyone
I’m not that kind of man.

I feel as awkward as you do
I can’t even look you in the eye.
I am sorry that I keep on saying

The same things I was saying earlier.
But tonight I’m going to tell you everything.

I love you so much
Even if my sloppy declaration
Seems corny or unbelievable
It is not something I am just saying

I will probably never do something like this again
But as the night becomes light

I will hold you in my arms once again,
And tell you that I love you

I love you
Em đã đúng, có thể anh say
Đây là một lỗi lầm
Khi trời sáng, anh có thể hành động như thể anh không nhớ gì hết
Và làm em khó chịu

Nhưng tối nay có vài điều
Mà anh nhất định phải nói
Anh xin lỗi vì tình trạng hiện tại,
Nhưng xin đừng nghĩ rằng anh chỉ nói vậy
Bởi vì anh say

Bất cứ khi nào anh ở trước em
Anh chuẩn bị kĩ lưỡng để nói điều này
Nhưng anh luôn nói điều ngược lại,

Quay đi và hối tiếc về điều đó,
Nhưng bây giờ anh sẽ tuyên bố với em
Rằng anh đã yêu em từ buổi đầu

Anh yêu em rất nhiều
Dù cho những lời tuyên bố ủy mị của anh
Có vẻ cũ rích hay khó tin
Đó không phải là những điều anh đang nói

Anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm một số thứ như thế nữa

Nhưng khi đêm dần tới sáng
Anh sẽ ôm em trong vòng tay anh thêm một lần nữa,
Và nói với em rằng anh yêu em

Tại sao em chỉ mỉm cười?
Em nghe những lời anh nói giống trò đùa lắm sao?
Tại sao em không nói một lời nào,
Mà chỉ nhìn anh như thể anh là một đứa trẻ?

Bất cứ khi nào anh ở trước em

Anh chuẩn bị kĩ lưỡng để nói điều này
Nhưng anh luôn nói điều ngược lại,
Quay đi và hối tiếc về điều đó,
Nhưng bây giờ anh sẽ tuyên bố với em
Rằng anh đã yêu em từ buổi đầu

Anh yêu em rất nhiều
Dù cho những lời tuyên bố ủy mị của anh
Có vẻ cũ rích hay khó tin

Đó không phải là những điều mà anh sẽ nói với bất cứ ai
Anh không phải loại đàn ông đó

Anh cảm thấy khó xử khi em làm vậy
Thậm chí anh không thể nhìn vào mắt em
Anh xin lỗi vì vẫn cứ tiếp tục nói
Những điều giống nhau mà anh nói trước đó
Nhưng đêm nay anh sẽ nói với em mọi thứ

Anh yêu em rất nhiều

Dù cho những lời tuyên bố ủy mị của anh
Có vẻ cũ rích hay khó tin
Đó không phải là những điều mà anh đang nói

Anh sẽ có thể không bao giờ làm một số thứ như thế nữa
Nhưng khi đêm dần tới sáng
Anh sẽ ôm em trong vòng tay anh thêm một lần nữa,
Và nói với em rằng anh yêu em

Anh yêu em 

×
Quay lại
Top