[Lyrics] Love Class( ft. Hyunah (4-Minute), Uee (After School)) & Han Ye Seul - Mighty Mouth

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️===Romanji===
lady & gents attention please.
love class just start it, let's go
ma i ti ma u seu mo du gat i
ma i ti ma u seu han beon deo
ma i ti ma u seu everybody
ma i ti ma u seu

let's get down
su cheon beon eur mal hae do neur mo ja ra neun mal
ja kku ja kku deur eo do deut go sip eun mal
ma beop cheo reom u rir seol le i ge ha neun mal
sa rang hae geu dae reur sa rang hae
chapter 1.
one sa rang han da neun mar a kkyeo du ji mal go jeog eo do ha ru e 2 beon
two eon je eo di seo na seo ro reur bae ryeo ha go jon jung ha neun mal tu
three ga kkeum mun ja i me ir mal go pen eu ro do pyeon ji sseu gi

four sang keum han mo ning kol
five dal kom han ja jang ga
six nun chi bo ji mal go manh eun sa ram deur ap e seo kkam jjag gi seub ki seu
seven i ben teu ro kkwak kkwak chae un
eight geu dae man eur wi han de i teu
nine da si cho sim eu ro rewind du geun geo ri deon cheos neu kkim cheo reom
ten neo mu na do bo go sip eur ttaen ji geum dang jang geu nyeo e ge dal lyeo ga
su cheon beon eur mal hae do neur mo ja ra neun mal
ja kku ja kku deur eo do deut go sip eun mal

ma beop cheo reom u rir seol le i ge ha neun mal
sa rang hae geu dae reur sa rang hae
u u mae sun gan sun gan ma da haeng bok hae
i love you, i need you eon je na
nae mam eun neo ha na ro ga deuk hae sa rang hae geu dae reur sa rang hae
ma i ti ma u seu everybody
ma i ti ma u seu
chapter 2.
ha na yet sa rang eun mo du da it gi tae hui hye gyo eun hye eun ha

dur se sang nu gu wa do bi gyo ha ji anh gi yo so beautiful.
ses ga kkeum yeon rag i an doer ttae
nes ha go sip eun ir i jo geum ssig da reur ttae
da seos sa so han mal da tum mo du seo ro reur jom deo ar a ga neun gwa jeong
yeo seos han beon deo cham go han beon deo gi da ril ttae u ri ui sa rang eun deo keo jyeo
il gob nu ga mwo rae do geu nyeo reur mit go
yeo deolb yeong hwa sog ju in gong cheo reom
a hob ha neur i mu neo jyeo do geu nyeo man eun nae ga kkog ji kyeo ju get da neun gag o
yeor geu nyeo neun na ui byeor i je dang sin ui sa rang eur jeon hae jwo

su cheon beon eur mal hae do neur mo ja ra neun mal
ja kku ja kku deur eo do deut go sip eun mal
ma beop cheo reom u rir seol le i ge ha neun mal
sa rang hae geu dae reur sa rang hae
u u mae sun gan sun gan ma da haeng bok hae
i love you, i need you eon je na
nae mam eun neo ha na ro ga deuk hae sa rang hae geu dae reur sa rang hae
bak ji seon
yeon ae teuk gang eur si jak hap ni da

il dan si ki neun dae ro ha se yo
step 1. i no rae oe u gi
step 2. i no rae bul leo ju gi
step 3. yeong won hi sa rang ha gi
cham swip jyo ~~~~~ ing
su cheon beon eur mal hae do neur mo ja ra neun mal
ja kku ja kku deur eo do deut go sip eun mal
ma beop cheo reom u rir seol le i ge ha neun mal
sa rang hae geu dae reur sa rang hae

u u su cheon beon eur mal hae do neur mo ja ra neun mal
ja kku ja kku deur eo do deut go sip eun mal
ma beop cheo reom u rir seol le i ge ha neun mal
sa rang hae geu dae reur sa rang hae

===Kanji===
lady & gents attention please.
love class just start it, let's go

마이티마우스 모두같이
마이티마우스 한번더
마이티마우스 everybody
마이티마우스
let's get down

수천번을 말해도 늘 모자라는 말
자꾸자꾸 들어도 듣고 싶은 말
마법처럼 우릴 설레이게 하는 말

사랑해 그대를 사랑해

chapter 1.

one 사랑한다는 말 아껴두지말고 적어도 하루에 2번
two 언제어디서나 서로를 배려하고 존중하는 말투
three 가끔 문자, 이메일 말고 펜으로도 편지 쓰기
four 상큼한 모닝콜
five 달콤한 자장가
six 눈치보지 말고 많은 사람들앞에서 깜짝 기습 키스

seven 이벤트로 꽉꽉채운
eight 그대만을 위한 데이트
nine 다시 초심으로 rewind 두근거리던 첫 느낌처럼
ten 너무나도 보고싶을 땐 지금 당장 그녀에게 달려가

수천번을 말해도 늘 모자라는 말
자꾸자꾸 들어도 듣고 싶은 말
마법처럼 우릴 설레이게 하는 말
사랑해 그대를 사랑해

우우 매순간 순간마다 행복해
i love you, i need you. 언제나
내 맘은 너하나로 가득해 사랑해 그대를 사랑해

마이티마우스 everybody
마이티마우스

chapter 2.
하나 옛사랑은 모두 다 잊기. 태희,혜교,은혜,은하
둘 세상 누구와도 비교하지 않기. yo so beautiful.

셋 가끔 연락이 안될 때
넷 하고싶은일이 조금씩 다를 때
다섯 사소한 말다툼, 모두 서로를 좀더 알아가는 과정
여섯 한번 더 참고 한번 더 기다릴때 우리의 사랑은 더 커져
일곱 누가 뭐래도 그녀를 믿고
여덟 영화 속 주인공 처럼
아홉 하늘이 무너져도 그녀만은 내가 꼭 지켜주겟다는 각오
열 그녀는 나의 별 이제 당신의 사랑을 전해줘


수천번을 말해도 늘 모자라는 말
자꾸자꾸 들어도 듣고 싶은 말
마법처럼 우릴 설레이게 하는 말
사랑해 그대를 사랑해
우우 매 순간 순간마다 행복해
i love you, i need you. 언제나
내 맘은 너 하나로 가득해, 사랑해. 그대를 사랑해

(박지선)

연애특강을 시작합니다.
일단 시키는대로 하세요.
step1. 이노래 외우기
step2. 이노래 불러주기
step3. 영원히 사랑하기
참 쉽죠~~~~~잉

수천번을 말해도 늘 모자라는 말
자꾸자꾸 들어도 듣고 싶은 말

마법처럼 우릴 설레이게 하는 말
사랑해 그대를 사랑해
우우 수천번을 말해도 늘 모자라는 말
자꾸자꾸 들어도 듣고 싶은 말
마법처럼 우릴 설레이게 하는 말
사랑해 그대를 사랑해

===Engtrans===
Ladies and gents

Attention please
Love class just started let's go

Mighty Mouth, everyone together
Mighty Mouth, once more
Mighty Mouth, everybody
Mighty Mouth
Let's get down

Words that will never be too much even if you say them a thousand times

Words that I keep wanting to hear
Words that are like magic to us
I love you, I love you

Chapter one
ONE Don't be cheap, say you love her at least twice a day
TWO Anytime, anywhere, express consideration and esteem to each other
THREE Casually send a letter, write it by pen instead of an email
FOUR Refreshing morning call

FIVE Sweet lullaby
SIX Forget about who's watching, surprise her with kiss in front of a crowd
SEVEN Full tight event
EIGHT A date just for her
NINE Rewind to the beginning, just like the first sensations
TEN When you miss her so much, run immediately to her

Words that will never be enough even if you say them a thousand times
Words that I keep wanting to hear

Words that are like magic to us
I love you, I love you

Ooh Ooh I'm happy every and each moment
I love you I need you, Always
My heart if filled only with you
I love you, I love you

Mighty Mouth, everybody
Mighty Mouth


Chapter Two
ONE Forget about all your past lovers: Taehee, Hyegyo, Eunhye, Younha
TWO Don't compare her with anyone in the world You are so beautiful
THREE When you can't contact her
FOUR When you disagree a little
FIVE Arguing about random stuff, it will help you to get to know each other
SIX When you endure it once more and you wait once more, the love will grow
SEVEN Believe her no matter what others say

EIGHT Like the protagonist in a movie
NINE Even if the sky collapsed, be ready to protect only her
TEN She's a star, now give your love to her

Words that will never be too much even if you say them a thousand times
Words that I keep wanting to hear
Words that are like magic to us
I love you, I love you

Ooh Ooh I'm happy every and each moment

I love you I need you, Always
My heart it filled only with you
I love you, I love you

Love class is starting
Please do as I say
Step One, Memorize this song
Step two, Sing this song
Step Three, Love Forever

It's really easy

Words that will never be too much even if you say them a thousand times
Words that I keep wanting to hear
Words that are like magic to us
I love you, I love you

Words that will never be too much even if you say them a thousand times
Words that I keep wanting to hear
Words that are like magic to us

I love you, I love you
Thưa các quý cô, quý ông
Xin hãy chú ý,
Lớp học tình yêu đã bắt đầu, đi thôi!

Mighty Mouth, mọi người cùng nhau,
Mighty Mouth, một lần nữa,
Mighty mouth, mọi người,

Mighty Mouth,
Cùng xuống nào!

Những lời nói sẽ không bao giờ là quá nhiều nếu anh nói chúng hàng nghìn lần.
Những lời nói mà em muốn nghe,
Những lời như phép lạ với chúng ta.
Em yêu anh, em yêu anh.

Phần một
Một là, đừng ngại ngùng nữa, hãy nói rằng cậu yêu cô ấy ít nhất là hai lần một ngày.

Hai là, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bày tỏ sự quan tâm và lòng yêu mến dành cho nhau.
Ba là, bất ngờ gửi một lá thư, hãy viết nó thay vì gửi qua mail.
Bốn là, những cuộc điện thoại thú vị sớm mai.
Năm là, những lời ru ngọt ngào.
Sáu là, quên đi những cái nhìn nhòm ngó, làm cô ấy bất ngờ bằng một nụ hôn giữa đám đông.
Bảy là, lấp đầy chặt sự kiện.
Tám là, một ngày dành riêng cho cô ấy.
Chín là, quay lại thưở bắt đầu, như những cảm giác đầu tiên.
Mười là, khi cậu thấy nhớ cô ấy thật nhiều, ngay lập tức hãy chạy đến bên cô ấy.


Những lời nói sẽ không bao giờ là quá nhiều nếu anh nói chúng hàng nghìn lần.
Những lời nói mà em muốn nghe,
Những lời như phép lạ với chúng ta.
Em yêu anh, em yêu anh.

Ooh Ooh em hạnh phúc mọi lúc và mỗi phút giây.
Em luôn yêu anh, luôn cần anh.
Trái tim em chỉ đủ dành cho anh thôi.
Em yêu anh, em yêu anh.


Mighty Mouth, mọi người,
Mighty Mouth.

Phần hai

Một là, quên hết tất cả người yêu cũ của cậu đi:Taehee, Hyegyo, Eunhye, Younha.
Hai là, đừng so sánh cô ấy với bất kì ai trên thế gian này.
Cậu thật tuyệt vời.
Ba là, khi cậu không thể liên lạc với cô ấy.

Bốn là, khi hai người có một chút bất hoà.
Năm là, khi cậu và cô ấy tranh luận vì một chuyện ngẫu nhiên, nó sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.
Sáu là, khi cậu nhẫn nhịn thêm một lần và chờ đợi một lần nữa, tình yêu sẽ lớn dần lên.
Bảy là, tin tưởng cô ấy mặc cho người ta có nói gì.
Tám là, dẫu bầu trời này có sụp đổ, hãy sẵn sàng bảo vệ mình cô ấy thôi.
Mười là, cô ấy là một vì sao, giờ hãy trao cho cô ấy tình yêu của cậu.

Những lời nói sẽ không bao giờ là quá nhiều nếu anh nói chúng hàng nghìn lần.
Những lời nói mà em muốn nghe,

Những lời như phép lạ với chúng ta.
Em yêu anh, em yêu anh.

Ooh Ooh em hạnh phúc mọi lúc và mỗi phút giây.
Em luôn yêu anh, luôn cần anh.
Trái tim em chỉ đủ dành cho anh thôi.
Em yêu anh, em yêu anh.

Lớp học tình yêu đang bắt đầu.
Hãy làm như những gì tôi nói.

Bước một, ghi nhớ bài hát này.
Bước hai, hãy hát nó.
Bước ba, yêu mãi mãi.
Thật dễ dàng.

Những lời nói sẽ không bao giờ là quá nhiều nếu anh nói chúng hàng nghìn lần.
Những lời nói mà em muốn nghe,
Những lời như phép lạ với chúng ta.
Em yêu anh, em yêu anh.


 

×
Quay lại
Top