[Lyrics] Same Script, Different Cast - Whitney Houston

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Same script, different cast

I know he's leaving me for you
Who said that, who told you
That is true
What is he telling you
Could it be the same things that he told me

He told me that he loved me
(I heard that)
he told me I was beautiful
how did you know, how did you know
cause I played the same before

CHORUS
This is a retake of my life
I was his star for many nights
Now the roles have changed
And you're the leading lady in his life
Lights, camera, now you're on
Just remember you've been warned
Enjoy it now, cause it won't last
Same script, different cast

What you're saying could be true
But how can I take advice from you
I'm not hating
But I wish the one before me
Would have warned me too

Don't say no more (lalalala)
Uncover your ears girl
I'm not listening (lalalala)
But I know you hear me
Maybe my reasons are wrong
But I know that you believe me

CHORUS

It's your fault you didn't love him either
That's the problem
I loved him too much
And when you love him
He becomes unattracted to you

Oh no, he's changed and I'll prove you wrong
So go away, leave us the hell alone
He loves me (he'll hurt you)
He'll stay with me (he'll leave you)
For sure, for sure

CHORUS

This is a retake of your life
You were his star for many nights
But now the roles have changed
I'm the leading lady in his life
Lights, camera now you're on
Just remember you've been warned
Enjoy it now, cause this will last
I'm his future, you're his past

This is a retake of my life (of your life)
I was his star for many nights
Now the roles have changed
And you're the leading lady in his life
Lights, camera now you're on
Just remember you've been warned
Enjoy it now (just watch us now)
Cause it won't last (I know it will last)
Same script, different cast
Cùng kịch bản, khác vai diễn

Mình biết là anh ấy đang bỏ mình theo bạn
Ai nói bạn, ai cho bạn biết
Đó là sự thật
Anh ấy đã nói bạn những gì
Có khi nào anh ấy nói bạn những lời anh đã từng nói với mình .

Anh ấy từng nói mình là anh ta yêu mình
(mình nghe vậy)
Anh từng nói là mình đẹp
Làm sao bạn biết, làm sao bạn biết
Tại mình đã từng trải qua

Chorus
Đây là cảnh quay lại của cuộc đời tôi
Nhiều đêm tôi đã từng là ngôi sao của anh ấy
Bây giờ vai trò đã có thay đổi
Và bạn đã là người đàn bà đứng đầu trong đời anh ta
Đèn, máy quay, và bây giờ đến phiên bạn
Hãy nhớ là bạn đã được cảnh cáo
Hãy hưởng thụ nó, vì nó sẽ không tồn tại lâu đâu
Cùng kịch bản, khác vai diễn

Có thể những gì bạn nói là thật
Nhưng làm sao tôi có thể nghe lời khuyên từ bạn
Tôi không ghét
Tôi ước gì người đi trước tôi
Đã cho tôi lời cảnh cáo

Đừng nói gì nữa (lalala)
Hãy lắng nghe đi cô gái
Tôi không lắng nghe (lalala)
Nhưng tôi biết bạn đang nghe lời tôi nói
Có thể những lý do đã sai
Nhưng tôi biết bạn tin tưởng tôi.

Chorus
Là lỗi bạn, do bạn không yêu anh ấy
Đó là vấn đề
Tôi yêu anh ấy quá
Và khi bạn yêu anh ấy
Anh ta sẽ thấy bạn không còn lôi cuốn nữa.

Không phải, anh ấy đã thay đổi, và tôi sẽ chứng minh cho bạn coi
Nên hãy đi đi, để yên cho chúng tôi
Anh ấy yêu tôi (anh ấy sẽ làm đau lòng bạn)
Anh ấy sẽ ở với tôi (Anh ấy sẽ rời xa bạn)
Chắc chắn vậy, chắc chắn vậy.

 

×
Quay lại
Top