[Lyrics] Same Old Brand New You - A1

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Mark:
I can still remember the time you were there
When I needed to hold you, feel you
Everytime I ask you to find a new way
You lie a new way
Is it gone, gone, gone, gone, gone

All:
You'll change
You'll never change
You're never never gonna keep your promises x 2

Ben:
You said you'd change
But I'm afraid
It's something I won't live to see
It's seems so strange
That sometimes fate
Can appear to be so real
And yet turn out to be a fantasy

All:
Same old line, one more time
Say you're gonna be, there for me
Say you'll change, change your ways
Never gonna keep your promises
Same old game (Ben - You know it doesn't turn me on)
Brand new day (Ben - You're singing that same old song)
No more lies (Ben - If you don't wanna find me gone, gone, gone, gone, gone)

All:
Another night, another day
What can I say
You're still the same old brand new you
You break your promises in two
What can I do
When you're the same old brand new you

All:
You'll change, you'll never change
You're never never gonna keep your promises x 2

Chris:
Because of you, I guess we're through
Is this the way it has to be
I've been a fool (Ben - I've been a fool)
A fool for you (Ben - A fool for you)
But I've got better things to do than let you walk all over me

All:
Same old line, one more time
Say you're gonna be, there for me
Say you'll change, change your ways
Never gonna keep your promises
Same old game (Ben - You know it doesn't turn me on)
Brand new day (Ben - You're singing that same old song)
No more lies (Ben - If you don't wanna find me gone, gone, gone, gone, gone)

All:
Another night, another day
What can I say
You're still the same old brand new you
You break your promises in two
What can I do
When you're the same old brand new you

Mark:
I can still remember the time you were there
When I needed to hold you, feel you
Everytime I ask you to find a new way
You lie a new way
Is it gone, gone, gone, gone, gone

Instrumental break

All:
You'll change, you'll never change
You're never never gonna keep your promises x 2

All:
Same old line, one more time
Say you're gonna be, there for me
Say you'll change, change your ways
Never gonna keep your promises
Same old game (Ben - You know it doesn't turn me on)
Brand new day (Ben - You're singing that same old song)
No more lies (Ben - If you don't wanna find me gone, gone, gone, gone, gone)

All:
Another night, another day
What can I say
You're still the same old brand new you
You break your promises in two
What can I do
When you're still the same old brand new you
[Mark]
Anh vẫn còn nhớ lúc em ở đó khi anh cần ôm em, cảm nhận sự tồn tại của em
Mỗi khi anh yêu cầu em tìm cách mới, em lại nói dối một cách mới
Chuyện đó đã qua chưa?

[Tất cả]
Em sẽ thay đổi
Em sẽ không bao giờ thay đổi
Em sẽ không bao giờ, không bao giờ giữ lời hứa

[Ben]
Em nói em sẽ thay đổi
Nhưng anh ngờ rằng
Đó là điều anh sẽ không sống mà thấy nổi
Điều đó có vẻ quá xa lạ
Rằng đôi khi định mệnh có thể quá hiện thực
Và rồi lại hóa ra là điều vọng tưởng

[Tất cả]
Vẫn là những lời cũ rích, một lần nữa
Nói em sẽ vì anh
Nói em sẽ thay đổi, thay đổi những kiểu cách của em
Chẳng bao giờ giữ lời hứa hết
Vẫn là trò chơi cũ (Em biết điều đó chẳng làm anh hứng)
Một ngày mới (Em đang hát một bài cũ xì)
Chẳng còn lời dối (Nếu em không muốn thấy anh ra đi)

[Tất cả]
Một đêm nữa rồi một ngày nữa
Anh có thể nói gì đây
Em vẫn là con người cũ xì trong cái vỏ mới
Em phá tan lời hứa
Anh có thể làm gì đây
Khi em vẫn là con người cũ kĩ ấy

[Tất cả]
Em sẽ thay đổi, em sẽ không bao giờ thay đổi
Em sẽ không bao giờ giữ lời hứa

[Chris]
Bởi vì em, anh nghĩ chuyện chúng mình thế là hết
Đây có phải là cách mọi chuyện phải thế?
Anh đã là một thằng ngốc
Một thằng khờ cho em lừa
Nhưng anh có những điều tốt đẹp để làm hơn là để em dậm bước qua anh

[Tất cả] [Điệp khúc]

[Mark][Đoạn 1]

[Hòa tấu]

[Tất cả]
Em sẽ thay đổi, em sẽ không bao giờ thay đổi
Em sẽ không bao giờ giữ lời hứa

[Điệp khúc]

 
×
Quay lại
Top