[Lyrics] Ready,Set,Don't Go - Billy Ray Cyrus & Miley Cyrus

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Billy Ray Cyrus:
She's gotta do what she's gotta do
And I've gotta like it or not
She's got dreams too big for this town
And she needs to give 'em a shot
Whatever they are

Miley Cyrus:
Looks like I'm all ready to leave
There's Nothing left to pack

Billy Ray Cyrus:
There ain't no room for me in that car
Even if she asked me to tag along
God I gotta be strong

Miley Cyrus:
I'm at the startin' line of the rest of my life
As ready as I've ever been
Got the hunger and the stars in my eyes
The prize is mine to win

Billy Ray Cyrus:
She's waitin' on my blessings before she hits that
open road
Baby get ready

Miley Cyrus:
(Oh I'm ready)

Billy Ray Cyrus:
Get set
Don't go

Miley Cyrus:
Looks like things are fallen into place
Feels like they're fallen apart

Billy Ray Cyrus:
I painted this big ol' smile on my face
To hide my broken heart
If only she knew

Miley Cyrus:
That this is where you don't say what you want so bad to say

Billy Ray Cyrus:
This is where I want to but I won't get in the way
Of her and her dreams
And spreadin' her wings

Miley Cyrus:
(I'm ready to fly)
I'm at the startin' line of the rest of my life
As ready as I've ever been
Got the hunger and the stars in my eyes
The prize is mine to win

Billy Ray Cyrus:
She's waitin' on my blessings before she hits that
open road
Baby get ready
Get set
Don't go

Miley Cyrus:
I'm at the startin' line of the rest of my life
As ready as I've ever been

Billy Ray Cyrus:
baby be alright

Miley Cyrus:
Got the hunger and the stars in my eyes
The prize is mine to win (I'll be OK)

Billy Ray Cyrus:
She's waitin' on my blessings before she hits that
open road
Baby get ready (I gotta go)
Get set
Please don't go

Don't go
(I gotta go now, I'm ready)
Don't go

Miley Cyrus:
(I'll be alright, I'll be Ok
know that I'll be thinking of you each and every day)

Billy Ray Cyrus:
She's gotta do what she's gotta do

Miley Cyrus:
Let me go now.
She's gotta do what she's gotta do
I gotta do what I gotta do
Billy Ray Cyrus:
Cô bé sẽ làm những gì cô bé có thể
Và tôi sẽ thích hay không
Cô bé có giấc mớ quá lớn so với thị trấn này
Và chỉ cần một động lực thúc đẩy
Có thể là bất cứ thứ gì

Miley Cyrus:
Dường như con đã sẵn sàng để ra đi
Không còn gì đã thu dọn nữa

Billy Ray Cyrus:
Không có chỗ cho tôi trên chiếc xe này
Cả cả khi cô bé yêu cầu tôi đi cùng
Tôi phải mạnh mẽ lên

Miley Cyrus:
Con đang đứng tại nơi bắt đầu của khoảng lặng trong cuộc đời
Sẵn sàng như con đã từng
Nắm lấy khát vọng và những vì sao trước mắt
Ước vọng chính là mỏ vàng của chiến thắng

Billy Ray Cyrus:
Cô bé chờ lời chúc phúc lành của tôi trước khi bắt đầu cuộc hành trình
Con yêu,hãy sẵn sàng

Miley Cyrus:
(Oh con đã sẵn sàng

Billy Ray Cyrus:
Hãy chuẩn bị
Đừng đi

Miley Cyrus:
Có vẻ như hành trang đã được sắp xếp vào đúng chỗ

Billy Ray Cyrus:
Cảm giác như chúng đã được xếp riêng ra
Tôi vẽ lên nụ cười thật vui trên khuôn mặt
Để giấu đi sự đau lòng
Giá như cô bé biết

Miley Cyrus:
Đây chính là nơi cha không nói những gì cha muốn nói

Billy Ray Cyrus:
Đây là nơi tôi cần nói nhưng tôi không muốn can thiệp vào con đường và giấc mơ của cô bé
Và hãy trải rộng đôi cánh ra

Miley Cyrus:
Con đã sẵn sàng bay cao
Con đang đứng tại nơi bắt đầu của khoảng lặng trong cuộc đời
Sẵn sàng như con đã từng
Nắm lấy khát vọng và những vì sao trước mắt
Ước vọng chính là mỏ vàng của chiến thắng

Billy Ray Cyrus:
Cô bé chờ lời chúc phúc lành của tôi trước khi bắt đầu cuộc hành trình
Con yêu,hãy sẵn sàng
Chuẩn bị
Đừng đi

Miley Cyrus:
Con đang đứng tại nơi bắt đầu của khoảng lặng trong cuộc đời
Sẵn sàng như con đã từng

Billy Ray Cyrus:
Con yêu, sẽ ổn cả thôi

Miley Cyrus:
Con đang đứng tại nơi bắt đầu của khoảng lặng trong cuộc đời
Sẵn sàng như con đã từng
Nắm lấy khát vọng và những vì sao trước mắt
Ước vọng chính là mỏ vàng của chiến thắng ( Con sẽ không sao )

Billy Ray Cyrus:
Cô bé chờ lời chúc phúc lành của tôi trước khi bắt đầu cuộc hành trình
Con yêu,hãy sẵn sàng ( Con sẽ bắt đầu đi )
Chuẩn bị
Đừng đi

Đừng đi
(Con phải đi nagy lúc này, Con đã sẵn àng)
Đừng đi

Miley Cyrus:
(Con sẽ ổn,con không không sao,
biết rằng con sẽ luôn nhớ đến cha mỗi ngày và mọi ngày)

Billy Ray Cyrus:
Cô bé phải làm những gì cô bé có thể

Miley Cyrus:
Để con đi ngay lúc này

Billy Ray Cyrus:
Cô bé phải làm những gì cô bé có thể

Miley Cyrus:
Con phải làm,con phải làm

 

×
Quay lại
Top