[Lyrics] Ready For The Weekend - Calvin Harris

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Counterfeit, counterfeit
That's what you're shouting at me
I could run but I'd sooner have this
End Amicably.
Lick the blood stain from your finger
Say what do you see?
Remind you that whatever you get is
What you want it to be

You want it to be
You get a feeling, that's what you choose
And I was told there is not a minute to lose
So if you're waiting, jump out your skin
To find a cure for whatever state your in
I tell my good friends get out the way!
Of all the lightning hitting the trees today
We get a thrill from clapping our hands
We find the nearest girl
And ask her to dance

[Mary Pearce]
(Ouuw) I put on my shoes and I'm ready for the weekend (4x)
Weekend, weekend, weekend...

[Calvin Harris]
Coming back coming back
To a place where, I never knew
Pushing knobs, pushing faders
But I don't know what they do
This reflection in my mirror, reminds me of you.
When I tilt it towards the sunlight, you fall out of view
You fall out of view!

You get a feeling, that's what you choose.
And I was told there is not a minute to lose
So if you're waiting, jump out your skin
To find a cure for whatever state your in
I tell my good friends get out the way!
Of all the lightning hitting the trees today
We get a thrill from clappin our hands
We find the nearest girl
And ask her to dance

[Mary Pearce]
(Ouuw) I put on my shoes and I'm ready for the weekend (4x)
Weekend, weekend, weekend...
Giả tạo, giả tạo
Đó là những điều bạn có thể hét len với tôi lúc này
Tôi có thể chạy nhưnh=g sớm muộn gì tôi cũng có
Amicably cuối
Liếm những vết máu trên tay bạn
Nói xem bạn thấy điều gì?
Nhắc nhở bạn rằng bất cứ điều gì nhận được lqaf
Những gì bạn muốn có được

Bạn muốn mọi thứ trở thành
Bạn có cảm giác rằng dù bạn lựa chọn gì
Và tôi nói với bạn rằng chẳng còn một phút nào để mất đâu
Vậy thì nếu bạn chờ đợi, nhảy khỏi làn da mình
Để tìm ra phương thuốc cho bất cứ điều gì trong bạn
Tôi nói bạn tốt nhất của mình tránh đường
Tất cả các cây đều bị sét đánh hôm nay
Chúng ta cảm thấy hồi hộp mỗi khi vỗ tay
Chúng tôi tìm cô gái gần nhất
Và mời cô ấy nhảy

(Ouuw) Tôi đã đi giày và sẵn sàng cho một cuối tuần(4x)
Cuối tuần, cuối tuần, cuối tuần

Quay lại, quay lại
Tới nơi mà tôi chưa từng biết
Chỉnh những chiếc nút, chỉnh độ mờ nhạt
Nhưng tôi không biết điều họ làm
Hình ảnh của tôi trong gương, gợi lại cho tôi về bạn
Tôi nghiêng gương về ánh sáng mặt trời, tôi chẳng thấy rõ
Bạn chẳng thấy rõ

Bạn có cảm giác, đó là điều bạn chọn
Và tôi nói với bạn rằng chẳng còn một phút nào để mất đâu
Vậy thì nếu bạn chờ đợi, nhảy khỏi làn da mình
Để tìm ra phương thuốc cho bất cứ điều gì trong bạn
Tôi nói bạn tốt nhất của mình tránh đường
Tất cả các cây đều bị sét đánh hôm nay
Chúng ta cảm thấy hồi hộp mỗi khi vỗ tay
Chúng tôi tìm cô gái gần nhất
Và mời cô ấy nhảy

(Ouuw) Tôi đã đi giày và sẵn sàng cho một cuối tuần
 
×
Quay lại
Top