[Lyrics] Til the Dawn - Drew Sidora

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Out on the weekend
out on the weekend
Out on the weekend
Out on the weekend

Drew:
Let them in, get the lights, let party begin
Mix a little love, get the mood jumpin
From New York to Miami by ten
I think I'm ready to go
High, every time that we hit up our spot
See everyone in line, and they payin a lot
‘Cept their payin for the night
cuz the drinks are fixed
But the music is free

You want it, you got it
You need it, but you know you gotta have it boy
The music is freein'
(Out on the weekend, Out on the weekend, weekend)

This is for the girls comin' from NYC
I'm feelin' you like yous family
And everybody down from LA to BC
Rockin' to the same old CDs
This is for the kids in the clubs and the street
Talkin' bout you work three deity
Get on the dance floor where the music is free

Slip, gone until the dawn's gone with me
Gone until the dawn's gone with me
Where the music is free
Slip, gone until the dawn's gone with me
(Out on the weekend, on the weekend, weekend)

*spoken:
Now all my ladies,
Move it to the front,
show 'em what you got

Ooh, ooh, ooh
Oh, Oh ooh
Oh, Oh ooh
Oh, Oh ooh, ooh, ooh

Fellas?
Oh, like that
(scratched:
All my ladies, A-A-All my ladies-Oh... ah
All my ladies, A-A-All my ladies-Oh... ah
Oh....

Oh, Oh (x4)

Mario:
And all my ladies say (Ah, Ah)
And all the fellas say (Ah, Ah)
Everybody say (Ah, Ah)
Come dance with me, ohh (Ah Ah)

Drew:
And they say we all
Dance like this, we have the men in bed and off
Till there mornin', there we go lettin off
Tyler's droppin onto the table top
Once again, you can shake your thang and there aint no cops

This is for the girls comin' from NYC
I'm feelin' you like yous family
And everybody down from LA to BC
Rockin' to the same old CDs
This is for the kids in the clubs and the street
Talkin' bout you work three diety
Get on the dance floor where the music is free
Slip, gone until the dawn's gone with me

This is for the girls comin' from NYC
I'm feelin' you like yous family
And everybody down from LA to BC
Rockin' to the same old CDs
This is for the kids in the clubs and the street
Talkin' bout you work three deity
Get on the dance floor where the music is free

Slip, gone until the dawn's gone with me
Gone until the dawn's gone with me
Where the music is free
Slip, gone until the dawn's gone with me
Cuối tuần đi chơi [x4]

Drew:
Cho họ vô, bật đèn lên, bắt đầu tiệc tùng
Hòa trộn một ít tình yêu, cho cảm xúc tưng bừng
Từ New Youk đến Miami trước 10 giờ
Em nghĩ là em sẵn sàng vui vẻ
Mọi lúc mà chúng ta đến nơi giải khuây của mình
Nhìn mọi người xếp hàng, và phải trả nhiều tiền
Ngoài phần trả cho đêm vui
Vì giá nước uống cố định rồi
Nhưng nhạc thì miễn phí

Anh muốn điều đó, anh có điều đó
Anh cần điều đó, nhưng anh biết anh phải có điều đó
Âm nhạc đang miễn phí
(Cuối tuần đi chơi [x3])

Điều này dành cho các cô gái đến từ New York
Tôi có cảm giác các bạn như gia đình của các bạn vậy
Và mọi người từ Los Angeles đến British Columbia
Đều nhảy theo cùng một đĩa nhạc cũ xì
Điều này dành cho những tên nhóc trong câu lạc bộ và ngoài đường phố
Bàn tán về những việc làm tốt đẹp của bạn
Hãy bước lên sàn nơi mà âm nhạc là tặng không

Phê, tận hưởng cho đến khi bình minh biến mất cùng em
Tận hưởng cho đến khi bình minh biến mất cùng em
Nơi âm nhạc là cho không
Phê, tận hưởng cho đến khi bình minh biến mất cùng em
(Cuối tuần đi chơi [x3])

[Nói]
Nào tất cả các quý bà quý cô
Di chuyển lên phía trước nào
Cho họ thấy các bạn có gì nào

Các bạn?
Ừ, như thế đó
Tất cả những quý cô của tôi ơi [x4]

Mario:
Và tất cả các quý bà của tôi, nói Ah nào
Và tất cả các bạn của tôi, nói Ah nào
Mọi người nói Ah nào
Hãy đến nhảy cùng tôi nào

[Drew]
Và họ nói tất cả chúng ta
Đều khiêu vũ như thế này, chúng ta có đàn ông trên gi.ường và ngoài cái gi.ường (ý nói lúc đi chơi)
Cho tới bình minh, chúng ta cùng thả mình hòa theo
Người nhảy mồi đang điên cuồng trên bàn kìa
Một lần nữa, các bạn có thể lắc người và chả có cảnh sát (bắt) đâu

Điều này dành cho các cô gái đến từ New York
Tôi có cảm giác các bạn như gia đình của các bạn vậy
Và mọi người từ Los Angeles đến British Columbia
Đều nhảy theo cùng một đĩa nhạc cũ xì
Điều này dành cho những tên nhóc trong câu lạc bộ và ngoài đường phố
Bàn tán về những việc làm tốt đẹp của bạn
Hãy bước lên sàn nơi mà âm nhạc là tặng không
Phê, tận hưởng cho đến khi bình minh biến mất cùng em
[x2]
Nơi âm nhạc là cho không
Phê, tận hưởng cho đến khi bình minh biến mất cùng em


 

×
Quay lại
Top