[Lyrics] Radio Friendly Unit Shifter - Nirvana

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I was just wondering....
do you like me?

Use just once and destroy
Invasion of our piracy
Afterbirth of a nation
Starve without your skeleton key

I love you for what I am not
I do not want what I have got
A blanket acne'ed with cigarette burns
Speak at once while taking turns

What is what i need
What is wrong with me
What is what i need

i'm nothing to do with what you think
If you ever think at all
Bi-polar opposites attract
All of a sudden my water broke

I love you for what I am not
I do not want what I have got
A blanket acne'ed with cigarette burns
Second-rate third degree burns

what is what i need
What is wrong with me
What do I think I think

hate your enemies
Save, save your friends
Find, find your place
Speak, speak the truth

what is what i need
What is wrong with me
what is what i need
What do I think I think

Use just once and destroy
Invasion of our piracy
Afterbirth of a nation
Starve without your skeleton key

What is wrong with me
what is what i need (x2)
What do I think i think

What is wrong with me
what is what i need (x2)
What do I think i think
Tôi chỉ tự hỏi...
Bạn có thích tôi chăng?

Dùng chỉ một lần rồi phá hủy
Sự xâm lược của nạn cướp bóc
Nhau rốn của một quốc gia
Đói khát mà không có chìa khóa vạn năng của bạn

Tôi yêu bạn vì điều không phải là tôi
Tôi không muốn điều tôi có
Mụt nhọt bao trùm với điếu thuốc rực đỏ
Nói cùng lúc trong khi luân phiên

Cái tôi cần là gì?
Tôi không ổn cái gì sao?
Cái tôi cần là gì?

Tôi chẳng có việc gì với điều bạn nghĩ
Nếu như mà bạn có suy nghĩ
Những cực trái nhau thì hút nhau
Đột nhiên ống nước của tôi bị vỡ

Tôi yêu bạn vì điều không phải là tôi
Tôi không muốn điều tôi có
Mụt nhọt bao trùm với điếu thuốc rực đỏ
Mức ba loại thường cháy

Cái tôi cần là gì?
Tôi không ổn cái gì sao?
Tôi nghĩ mình nghĩ cái gì?

Ghét kẻ thù của bạn
Cứu với bằng hữu của bạn
Tìm kiếm nơi chốn của bạn
Nói lên sự thật

Cái tôi cần là gì?
Tôi không ổn cái gì sao?
Cái tôi cần là gì?
Tôi nghĩ mình nghĩ cái gì?

Dùng chỉ một lần rồi phá hủy
Sự xâm nhập của nạn cướp bóc
Nhau rốn của một quốc gia
Đói khát mà không có chìa khóa vạn năng của bạn

Tôi không ổn cái gì sao?
Cái tôi cần là gì?
Tôi nghĩ mình nghĩ cái gì?
[x2]

 
×
Top Bottom