[Lyrics] Puakenikeni - Nicole Scherzinger

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Puakenikeni

Ya'll ain't ready
Ya'll ain't ready
Ya'll ain't ready

Well how you get 'em girl?
Ami down south
That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
How you get 'em girl?
Ami down south

Everybody's looking at me (That's how you get 'em girl)
They like the way I turn up the heat (That's how you 'em girl)
So all let's go get out on the streets (That's how you get 'em girl)
That's how I get 'em girl, Ami down south

Every time I move I feel like they UP UNDER me
Call it intuition but I know they wanna see
Wanna see, wanna see, oh, the curiosity
How far they can take it with this Wicked Wahine

Don't you wanna pick my puakenikeni
Don't you wanna pick my puakenikeni
Don't you wanna catch me in my red bikini
Nothing's sweeter than my Puakenikeni

That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
How you get 'em girl?
Ami down south

Everybody's looking at me (That's how you get 'em girl)
They like the way I turn up the heat (That's how you get 'em girl)
So all let's go get out on the streets (That's how you get 'em girl)
That's how I get 'em girl, ami down south

I see you scootin' tryna get a lil' closer to me
Thinking I don’t notice, you have been all up on me
50 feet, 50 feet, boy get up off from me
The way I drop my AMI make them rush all over me

Don't you wanna pick my puakenikeni
Don't you wanna pick my puakenikeni
Don't you wanna catch me in my red bikini
Nothing's sweeter than my Puakenikeni

That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
How you get 'em girl?
Ami down south

Everybody's looking at me (That's how you get 'em girl)
They like the way I turn up the heat (That's how you get 'em girl)
So all let's go get out on the streets (That's how you get 'em girl)
That's how I get 'em girl, my army down south

Sit 'em up then, sit 'em up then, .... wants to know it
Sit 'em up then, sit 'em up then, .... wants to know it
It’s Brick & Lace and Nicole up at night to party
And when we ami downsouth, get ‘em roudy
Haven’t said that woman Puakeni, said it sweet (yeah)
If We get that something from the Puakeni-tree
I’m like Eve in the Garden, I feel tempted to eat this
My love is wicked, people want to repeat this

ELIKO, ELIKOLANI (They callin' out ya name)
ELIKO, ELIKOLANI (They gonna start a flame)
ELIKO, ELIKOLANI (They callin' out ya name)
ELIKO, ELIKOLANI (They gonna start a flame)

Don't you wanna pick my puakenikeni
Don't you wanna pick my puakenikeni
Don’t you wanna catch me in my red bikini
Nothing's sweeter than my puakenikeni

That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
That's how you get 'em girl
How you get 'em girl?
Ami down south

Everybody's looking at me (That's how you get 'em girl)
They like the way I turn up the heat (That's how you get 'em girl)
So all let's go get out on the streets (That's how you get 'em girl)
That's how I get 'em girl, ami down south

Don't you wanna pick my puakenikeni (That's how you get 'em girl)
Don't you wanna pick my puakenikeni (That's how you get 'em girl)
Don't you wanna catch me in my red bikini (That's how you get 'em girl)
Well how you get 'em girl?
Ami down south
Puakenikeni(*)

Các bạn đã sãn sàng chưa
Các bạn đã sãn sàng chưa
Các bạn đã sãn sàng chưa

Vậy cô em lấy chúng thế nào vậy?
Ami nằm dưới phía nam
Đó là cách lấy được chúng cô em ạ
Đó là cách lấy được chúng cô em ạ
Đó là cách lấy được chúng cô em ạ
cô em lấy chúng thế nào vậy?
Ami nằm dưới phía nam

Mọi người nhìn theo tôi (Đây là cách làm sao lấy được)
Họ thích cách tôi làm nơi đây náo nhiệt (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Vậy nên hãy cùng xuống phố thôi (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em, Ami ở phía nam

Mỗi lần di chuyển tôi thấy họ như ở xung quanh tôi
Gọi đó là trực giác nhưng tôi biết họ muốn thấy
Muốn nhìn, muốn ngắm, oh sự hiếu kì
Họ có thể chấp nhận nó tới đâu cùng với Wicked Wahine này

Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư
Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư
Không phải bạn muốn bắt gặp tôi trong chiếc bikini đỏ
Không có gì ngọt ngào hơn puakenikeni của tôi

Đó là cách làm sao lấy được đó cô em
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em
Bạn sẽ có được chúng thế nào các cô gái?
Ami nằm dưới phía nam

Mọi người nhìn theo tôi (Đây là cách làm sao lấy được)
Họ thích cách tôi làm nơi đây náo nhiệt (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Vậy nên hãy cùng xuống phố thôi (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em, Ami ở phía nam

Tôi thấy anh trốn nhanh cố tới bên tôi gần hơn một chút
Nghĩ rằng tôi không chú ý, anh càng tiến tới gần tôi hơn
50 feet, 50 feet, anh hãy tránh xa tôi ra
Cách tôi đánh rơi AMI khiến họ lao tới chỗ tôi

Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư
Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư
Không phải bạn muốn lấy chiếc bikini đỏ của tôi ư
Không có gì ngọt ngào hơn puakenikeni của tôi
Mọi người nhìn theo tôi (Đây là cách làm sao lấy được)
Họ thích cách tôi làm nơi đây náo nhiệt (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Vậy nên hãy cùng xuống phố thôi (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em, Ami ở phía nam

Họ ngồi xuống, họ ngồi xuống,... muốn được biết
Họ ngồi xuống, họ ngồi xuống,... muốn được biết
Brick, Lance và Nicole đã sẵn sàng cho bữa tiệc đêm nay
Và khi đám đông chúng ta xuống phía nam, mọi người thật phô trương
Chẳng ai nói con gái puakeni rất ngọt ngào cả(yeah)
Nếu chúng ta có thể lấy gì từ cây Puakeni
Tôi thích là một sự kiện trong vườn, tôi thấy như thúc đẩy để ăn chúng
Tình yêu của toi thật tinh quái, mọi người đều muốn nhắc lại

ELIKO, ELIKOLANI (Họ gọi tên bạn)
ELIKO, ELIKOLANI (Họ thắp lên ngọn lửa)
ELIKO, ELIKOLANI (Họ gọi tên bạn)
ELIKO, ELIKOLANI (Họ thắp lên ngọn lửa)

Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư
Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư
Không phải bạn muốn lấy chiếc bikini đỏ của tôi ư
Không có gì ngọt ngào hơn puakenikeni của tôi

Đó là cách làm sao lấy được đó cô em
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em
Bạn sẽ có được chúng thế nào các cô gái?
Ami nằm dưới phía nam

Mọi người nhìn theo tôi (Đây là cách làm sao lấy được)
Họ thích cách tôi làm nơi đây náo nhiệt (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Vậy nên hãy cùng xuống phố thôi (Đây là cách làm sao lấy được đó cô em)
Đó là cách làm sao lấy được đó cô em, Ami ở phía nam

Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư (Đây là cách làm sao lấy được đó cô gái)
Không phải bạn muốn lấy puakenikeni của tôi ư (Đây là cách làm sao lấy được đó cô gái)
Không phải bạn muốn bắt gặp tôi trong chiếc bikini đỏ sao? (Đây là cách làm sao lấy được đó cô gái)
 
×
Quay lại
Top