[Lyrics] Psycho Girl - Busted

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Psycho Girl - Busted

she's so weird it scares me
i don't think she likes me.
And thinking of her name is driving insane....

she's my psycho girl
my psycho grilfriend,
Everything i say, she takes it the wrong way.
she's my psycho girl,
A living nightmare
she's everything i need,
but i can't stand her

i can't change her thinking,
but she's so goodlooking,
and thinking of her name is driving me insane...

she my psycho girl
my psycho girlfriend,
everything i say, she takes it the wrong way.
she's my psycho girl,
A living nightmare
she's everything i need
but i can't stand her

we spent the night in,
we started fighting.
since then its never been the same.

thinking of her name,
is driving me insane...

she my psycho girl
my psycho girlfriend,
everything i say, she takes it the wrong way.
she's my psycho girl,
My living nightmare,
she's everything i need
but i can't stand her.
Người con gái ngẩn ngơ

Nàng sao thật thẫn thờ và làm tôi lo sợ
Tôi không nghĩ là cô ấy giống như tôi
Nghĩ đến nàng thôi tôi cũng thấy bồi hồi

Nàng là người con gái ngẩn ngơ
Nàng là người con gái tôi mơ
Nhưng những gì tôi nói ra nàng làm sai hết cả
Nàng là người con gái thẫn thờ
Như sống trong cơn mơ huyễn hoặc
Nàng là tất cả điều tôi muốn
Nhưng tôi không giúp được điều gì

Tôi không thể đổi thay những điều nàng nghĩ
Nhưng cô ấy thật đẹp làm sao
Chỉ nghĩ về nàng thôi tôi cũng thấy bồi hồi

Nàng là người con gái ngẩn ngơ
Nàng là người con gái tôi mơ
Nhưng những gì tôi nói ra nàng làm sai hết cả
Nàng là người con gái thẫn thờ
Như sống trong cơn mơ huyễn hoặc
Nàng là tất cả điều tôi muốn
Nhưng tôi không giúp được điều gì

Chúng ta có một đêm
Chúng ta gây với nhau ()
Đề rồi những ngày sau đổi khác

Chỉ nghĩ về nàng thôi ...
Tôi cũng bồi hồi

Nàng là người con gái ngẩn ngơ
Nàng là người con gái tôi mơ
Nhưng những gì tôi nói ra nàng làm sai hết cả
Nàng là người con gái thẫn thờ
Như sống trong cơn mơ huyễn hoặc
Nàng là tất cả điều tôi muốn
Nhưng tôi không giúp được điều gì


 
×
Quay lại
Top