[Lyrics] Pretty Fly - The Offspring

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

You know it's kind of hard
Just to get along today
Our subject isn't cool
But he fakes it anyway
He may not have a clue
And he may not have style
But everything he lacks
Well he makes up in denial

So don't debate, a player straight
You know he really doesn't get it anyway
He's gonna play the field, and keep it real
For you no way, for you no way
So if you don't rate, just overcompensate
At least you'll know you can always go on Ricki Lake
The world needs wannabe's
So do that brand new thing

He needs some cool tunes
Not just any will suffice
But they didn't have Ice Cube
So he bought Vanilla Ice
Now cruising in his Pinto, he sees homies as he pass
But if he looks twice
They're gonna kick his lily ass

Now he's getting a tattoo
He's gettin' ink done
He asked for a '13', but they drew a '31'
Friends say he's trying too hard
And he's not quite hip
But in his own mind
He's the dopest trip

So don't debate, a player straight
You know he really doesn't get it anyway
He's gonna play the field, and keep it real
For you no way, for you no way
So if you don't rate, just overcompensate
At least you'll know you can always go on Ricki Lake
The world needs wannabe's
The world loves wannabe's
So let's get some more wannabe's
And do that brand new thing
Em biết mà, thiệt là cũng hơi khó
Để mà sống trong thời buổi này đó
Vấn đề của chúng ta cũng chả hay ho
Nhưng dù sao anh ta cũng giả đò
Anh ta không có gì để chứng tỏ
Và anh ta chẳng có một bộ vó
Nhưng mọi thứ anh ta không có
Ừ, anh ta cứ phủ nhận phò phò

Vậy thì chớ có bàn cãi, chơi cho thẳng cánh đã
Em biết anh ta sao cũng không chịu mà
Anh ta sẽ chơi cho đã, và giữ cho thật nhá
Với em thì không có cơ qua phà
Thế nếu em không đánh giá, thì sẽ đi quá đà
Ít nhất em sẽ biết em luôn có thể tiếp tục giảm cân mà
Thế giới cần những người bắt chước na ná
Thế thì hãy làm cái gì mới mẻ đi nhá

(WG ghi chú:
1. Rickie Lake: người dẫn một talk show, người này giảm cân và không có khiếu thẩm mỹ về quần áo
2. wannabe's: những người cố bắt chước theo những phong cách không có trong cái môi trường họ lớn lên và sinh sống)

Anh ta cần một cái gì đó làm ngón tủ
Chứ không phải cái gì cũng là đủ
Nhưng họ không có nhạc tay rap Ice Cube bất hủ
Nên anh ta mua nhạc tay rap Vanilla Ice, tuy hơi cũ
Giờ anh ta đi tán gái trong chiếc Pinto cũ, anh ta nhìn khi đi ngang qua cha chú
Nhưng nếu anh ta nhìn lại lần nữa, họ sẽ đá ngay vào cái bàn khu

Giờ thì anh ta đang làm cái hình xăm tí
Anh ta đang chờ mực khô lì
Đòi xăm số 13 nhưng họ vẽ số 31, lộn vị trí
Bạn bè nói anh ta cố dữ quá hỉ
Và anh ta không thật sự hay hết ý
Nhưng trong cái tâm trí
Anh ta nghĩ mình trang làm một cuộc du hí chí lý

Vậy thì chớ có bàn cãi, chơi cho thẳng cánh đã
Em biết anh ta sao cũng không chịu mà
Anh ta sẽ chơi cho đã, và giữ cho thật nhá
Với em thì không có cơ qua phà
Thế nếu em không đánh giá, thì sẽ đi quá đà
Ít nhất em sẽ biết em luôn có thể tiếp tục giảm cân mà
Thế giới cần những người bắt chước na ná
Thế giới yêu những người bắt chước na ná
Vậy thì thêm vài người nữa há
Và làm cái gì mới mẻ đi nhá

 
×
Quay lại
Top