[Lyrics] Cowboy Casanova - Carrie Underwood

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️You better take it from me, that boy is like a disease
You’re running, you’re trying, you’re trying to hide
And you’re wondering why you can’t get free
He’s like a curse, he’s like a drug
You get addicted to his love
You wanna get out but he’s holding you down
‘Cause you can’t live without one more touch


[Chorus]
He’s a good time cowboy casanova
Leaning up against the record machine
Looks like a cool drink of water
But he’s candy-coated misery
He’s the devil in disguise
A snake with blue eyes
And he only comes out at night
Gives you feelings that you don’t want to fight

You better run for your life

I see that look on your face
You ain’t hearing what I say
So I’ll say it again
‘Cause I know where you been
And I know how it ends
You can’t get away
Don’t even look in his eyes

He’ll tell you nothing but lies
And you wanna believe
But you won’t be deceived
If you listen to me
And take my advice

(Chorus)

Run run away
Don’t let him mess with your mind

He’ll tell you anything you want to hear
He’ll break your heart
It’s just a matter of time
But just remember

(Chorus)

Oh you better run for your life (2)

Cô tốt hơn nên lấy của tôi đi, anh ta quả là một mầm bệnh

Cô có chạy trốn cô cố gắng giấu đi
Cô tự hỏi tại sao không thể mình không thể tự do
Anh ấy là bùa ngải, anh ấy là thuốc phiện
Cô mê muội trong tình yêu của hắn ta
Cô muốn thoát ra nhưng anh ấy lại bắt cô phục tùng
Vì cô chẳng thể sống nếu không còn một lần được chạm

Những khi bên anh ta là khoảng thời gian tốt đẹp, gã cao bồi đào hoa
Đứng tạo dáng bên máy phát nhạc

Tựa như một anh chàng hấp dẫn
Nhưng anh ta chỉ là viên kẹo đắng bọc đường
Anh ta là yêu quỷ đội lốt
Một con rắn với cặp mắt xanh
Và anh ấy chỉ lộ diện ban đêm
Cho cô cảm giác rằng bạn chẳng thể chống trả
Cô nên chạy đi vì mạng sống của mình

Tôi thấy cái nhìn đó trên mặt cô

Cô chẳng nghe theo những lời tôi nói
Vậy thì tôi sẽ nhắc lại lần nữa
Vì tôi biết vị trí của bạn lúc này
Và tôi biết cách mọi chuyện kết thúc
Cô chẳng thể thoát ra đó
Đừng có nhìn vào mắt anh ta
Anh ấy sẽ chẳng nói với cô điều gì ngoài những lời dối trá
Và cô sẽ tin tưởng
Nhưng cô sẽ không bị lừa dối

Nếu như cô nghe theo tôi
Và nhận lấy những lời khuyên này

[Chorus]

Chạy chạy mau
Đừng cho anh ta làm đảo lộn tâm trí cô
Anh ta sẽ nói những điều bạn muốn nghe
Anh ta sẽ khiến trái tim cô tan nát
Vấn đề chỉ là thời gian thôi

Nhưng hãy nhớ rằng

[Chorus]

Cô nên chạy đi vì mạng sống của mình (2x)

 
×
Quay lại
Top