[Lyrics] Please Mr. Postman - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Wait!
Oh yes, wait a minute Mr. postman
Wait!
Wai-ai-ai-ait Mr. postman

Mr. postman look and see (oh yeah)
You got a letter in your bag for me
(please please Mr. po-o-o-stman)
I've been waiting such a long time (oh yeah)
Since I heard from that girl of mine.

There must be some word today-ay-ay
From my girlfriend so far away
Please Mr. postman look and see
If there's a letter, a letter for me.

I've been standing here waiting Mr. postman
So-o-o patiently
For just a card or just a letter
Saying she's returning home to me.

Please Mr. Postman
Mr. postman look and see (oh yeah)
You got a letter in your bag for me
(please please Mr. po-o-o-stman)
I've been waiting such a long time (oh yeah)
Since I heard from that girl of mine.

So many days you passed me by-y-y
See the tear standing in my eye
You didn't stop to make me feel better
By leaving me a card or a letter

Mr. postman
Mr. postman look and see
You got a letter in your bag for me (oh yeah)
I've been waiting such a long time
Since I heard from that girl of mine.

You gotta wait a minute,
wait a minute, oh yeah (Mr. postman)
Wait a minute, wait a minute,
oh yeah (Mr. postman)
You gotta wait a minute,
wait a minute, oh yeah (Mr. postman)
You gotta check it and see,
one more time for me.

You gotta wait a minute,
wait a minute, oh yeah (Mr. postman)
Wait a minute, wait a minute,
oh yeah (Mr. postman)
Mr. po-o-o-stman, oh yeah
(wait a minute, wait a minute)
Deliver the letter, the sooner the better.

You gotta wait a minute,
wait a minute, oh yeah (Mr. postman)
Wait a minute, wait a minute,
oh yeah (Mr. postman)
You gotta wait a minute,
wait a minute, oh yeah (Mr. postman)
You gotta wait a minute,
wait a minute, oh yeah
You gotta wait a minute,
wait a minute, oh yeah.
Chờ một chút!
Vâng, xin làm ơn chờ một chút, bác đưa thư ơi
Chờ một chút!
Chơơơờơơ mooộooot chuúut, bác đưa thư ơi

Bác đưa thư hãy nhìn và sẽ thấy (vâng)
Bác có một bức thư của tôi trong giỏ của bác đó
(Làm ơn mà bác đưa thư)
Tôi đã chờ lâu lắm rồi (vâng)
Kể từ khi tôi nhận được tin của cô bạn gái của tôi (hear from sb: nhận được tin ai)

Hôm nay chắc phải có vài lời gì đó
Từ người bạn gái ở phương xa của tôi
Làm ơn đi mà, bác đưa thư, bác hãy nhìn và kiếm thử coi có không
Liệu có một lá thư, một lá thư gởi cho tôi

Tôi đã đứng đây, chờ bác đưa thư
Thật kiên nhẫn
Chỉ để nhận một tấm bưu thiếp hay chỉ là một lá thư
Nói rằng cô ấy đang trở về nhà với tôi

Làm ơn đi mà bác đưa thư
Bác hãy nhìn và coi coi có không (ừ, đúng rồi)
Bác có một lá thư của tôi trong giỏ
(Làm ơn đi, bác đưa thư ơi)
Tôi đã chờ lâu lắm rồi (vâng)
Kể từ khi tôi nhận được tin của cô bạn gái của tôi

Đã rất nhiều ngày bác chạy ngang qua tôi
Bác thấy nước mắt lưng tròng trong mắt tôi
Vậy mà bác không dừng lại để cho tôi thấy đỡ hơn
Bằng cách trao cho tôi một tấm bưu thiếp hoặc một lá thư

Làm ơn đi mà bác đưa thư
Bác hãy nhìn và coi coi có không (ừ, đúng rồi)
Bác có một lá thư của tôi trong giỏ
(Làm ơn đi, bác đưa thư ơi)
Tôi đã chờ lâu lắm rồi (vâng)
Kể từ khi tôi nhận được tin của cô bạn gái của tôi

Bác chờ một chút đi
Chờ một chút đi (x3)
Bác kiểm tra lại thử xem
Kiểm tra lại một lần nữa dùm tôi đi mà.

Bác đưa thư ơi, chờ một chút đi (x4)
Hãy phát bức thư đó nha, càng sớm càng tốt

Bác đưa thư ơi, chờ một chút đi (x10)

 
×
Quay lại
Top