[Lyrics] Playground In My Mind - Clint Holmes

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Playground In My Mind

When this old world gets me down
And there's no love to be found
I close my eyes and soon I find
I'm in a playground in my mind
Where the children laugh and the children play
And we sing a song all day

"My name is Michael, I got a nickel
I got a nickel, shiny and new
I'm gonna buy me all kinds of candy
That's what I'm gonna do"

See the little children
Living in a world that I left behind
Happy little children
In the playround in my mind

Oh the wonders that I find
In the playground in my mind
In a world that used to be
Close your eyes and follow me
Where the children laugh and the children play
And we sing a song all day

"My girl is Cindy
When we get married, we're gonna have a baby or two
We're gonna let them visit their grandma
That's what we're gonna do"

"My name is Cindy
When we get married, were gonna have a baby or two
We're gonna let them vist their grandma
That's what we're gonna do"

See the little children
See how they're playing so happy
In the playround in my mind

Ba ba ba ba ba ba ba
La la la la la la la
Sân chơi trong lòng tôi

Khi thế giới già cỗi này làm tôi gục ngã
Và chẳng còn tình yêu để kiếm tìm nữa
Tôi nhắm mắt và sớm tìm thấy
Tôi đứng trên một sân chơi trong tâm hồn mình
Nơi có những đứa trẻ vui cười và đùa nghịch
Và chúng tôi cùng hát suốt cả ngày

“Tên tôi là Michael, tôi có một đồng kẽm
Tôi có một đồng kẽm, sáng bóng và mới tinh
Tôi sẽ mua cho mình tất cả các loại kẹo
Đó là những gì tôi sẽ làm”

Nhìn những đứa trẻ bé bỏng
Sống trong thế giới mà tôi đã bỏ lại phía sau
Những đứa trẻ bé nhỏ hạnh phúc
Trên sân chơi của tâm hồn tôi

Những kì quan mà tôi tìm thấy
Trong sân chơi của tâm hồn tôi
Trong thế giới lẽ thường vẫn thế
Hãy nhắm mắt lại và đi theo tôi
Nơi có những đứa trẻ vui cười và đùa nghịch
Và chúng tôi cùng hát suốt cả ngày

“Cô gái của tôi là Cindy
Khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi sẽ có một đứa con hoặc là hai
Chúng tôi sẽ đưa chúng đến thăm ông bà của chúng
Đó là những gì chúng tôi sẽ làm”

“Tên tôi là Cindy
Khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi sẽ có một đứa con hoặc là hai
Chúng tôi sẽ đưa chúng đến thăm ông bà của chúng
Đó là những gì chúng tôi sẽ làm”

Hãy nhìn những đứa trẻ bé bỏng
Hãy nhìn chúng chơi đùa hạnh phúc thế nào
Trong sân chơi của tâm hồn tôi. 
×
Quay lại
Top