[Lyrics] Piano Man - Billy Joel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It's nine o'clock on a Saturday
The Regular crowd shuffles in
There's an old man
sitting next to me
Makin' love to his tonic and gin

He says,
"Son, can you play me a memory
I'm not really sure how it goes
But it's sad and it's sweet
and I knew it complete
When I wore
a younger man's clothes"

La la la, de de da
La la, de de da da dum

Chorus:
Sing us a song,
you're the piano man
Sing us a song tonight
Well, we're all
in the mood for a melody
And you've got us
feelin' alright

Now John at the bar
is a friend of mine
He gets me my drinks for free
And he's quick with a joke
or to light up your smoke
But there's someplace
that he'd rather be
He says, "bill,
I believe this is killing me."
As the smile ran away
from his face
"Well I'm sure that
I could be a movie star
If I could get out of this place"

Oh, la la la, de de da
La la, de de da da dum

Now Paul is
a real estate novelist
Who never had time for a wife
And he's talkin' with Davy,
who's still in the navy
And probably will be for life

And the waitress is
practicing politics
As the businessmen
slowly get stoned
Yes, they're sharing a drink
they call loneliness
But it's better than drinkin' alone

Chorus
sing us a song you're the piano man
sing us a song tonight well
we're all in the mood
for a melody and
you got us feeling alright

It's a pretty good crowd for a Saturday
And the manager gives me a smile
'Cause he knows that
it's me they've been comin' to see
To forget about life for a while
And the piano,
sounds like a carnival
And the microphone smells like a beer
And they sit at the bar
and put bread in my jar
And say,
"Man, what are you doin' here."

Oh, la la la, de de da
La la, de de da da dum

Chorus:
sing us a song you're
the piano man sing us a song tonight
well we're all in the mood
for a melody and you got us
feeling alright
Mới chín giờ tối thứ bảy
Đám thường nhậu lê bước vào trong
Có một ông già
ngồi kế bên tôi
Làm tình với ly rượu tonic và gin

Ổng nói, "Cậu cho tôi nghe một ký ức đi
Tôi không chắc nó hát ra sao
Nhưng nó buồn và nó ngọt
và tôi biết toàn bộ
Lúc tôi còn mặc
quần áo một chàng trẻ

Hát cho mọi người nghe,
cậu là ông Dương cầm
Hát một bản tối nay đi
Nè, ai cũng có
tâm trạng cho một giai điệu
Và cậu làm
ai cũng cảm thấy vui tốt

Còn John ở quầy rượu
là thằng bạn của tôi
Hắn cho tôi uống miễn phí
Và hay tung ra một trò cười
hoặc mòi thuốc cho người
Nhưng có một chổ khác
mà hắn thích hơn ở đây
Hắn nói, "Bill,
tôi chắc chổ này đang giết tôi."
Trong lúc nụ cười đã chạy
khỏi gương mặt hắn
"Thiệt, tôi chắc rằng
tôi có thể là một ngôi sao điện ảnh
Nếu tôi đã rời được khỏi chổ này"

Đây, Paul là nhà văn bất động sản
không bao giờ có thời gian lấy vợ
Và ổng nói chuyện với Davy,
một tên vẫn còn đi hải quân
Và chắc sẽ là thế suốt đời

Cô hầu bàn thì đang
hành nghề chính trị
Trong khi mấy doanh nhân
từ từ bị say thuốc
Ừ, họ đang chia sẻ một ly
họ đặt tên là Hiu Quạnh
Thà thế hơn là nhậu một mình

Đám này khá đông dù vào thứ bảy
Quản lý gia cho tôi một nụ cười
Vì ổng biết rằng
chính tôi họ thường đến xem
Để quên đi cuộc đời trong chốc lát
Và cái dương cầm,
nghe như hội hè
Và cái micrô hôi mùi bia
Và họ ngồi ở quầy rượu
và bỏ bánh mì vào lọ tôi
Và nói,
"Trời, cậu sao lại ở đây."

 
×
Top Bottom