[Lyrics] Panic - Backstreet Boys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Nick:]
Stop it, stop it
Stop it, stop it
Go, stop and go
I just hit static
I used to read you
Loud and clear
Not like this
It's so erratic

[Brian:]
And I'm not rational
When I see you around
Your inconsistency
And you know it's dragging me down
You're so conflicted baby

[Chorus:]
You're always walking away
One step and everything's over
And you're running back to me
You say I let you down
Baby take me in or just take me out
I'm already dead
I already said (I already said) I'm sorry

[Nick:]
Stop it
I've made mistakes
I've been an addict
A blind fanatic
Don't you know
You're not immune to the panic
With somebody

[Brian:]
When the snow hits your skin
The cold don't last forever
But you're livin' again
If you don't let seasons change

[Repeat Chorus]

[AJ:]
How many times do I have to say it
Before you believe me

[Nick:]
Stop it, stop it
Stop and go

[All:] Panic!

[Repeat Chorus]
[Nick]
Dừng lại, dừng lại
Dừng lại, dừng lại
Đi, dừng và đi
Anh chỉ đứng im
Anh thường hiểu em
Rất rõ
Không giống như vầy
Thất thường quá đi

[Brian]
Và anh mất hết lý trí
Khi anh thấy em bên cạnh
Sự mâu thuẫn của em
Và em biết điều đó nhấn chìm anh
Em thực là mâu thuẫn, em yêu à

[Đồng ca]
Em lúc nào cũng bỏ đi
Một bước thôi và mọi thứ chấm hết
Và em đang chạy về với anh
Em nói anh làm em thất vọng
Em à, chấp nhận anh hay không
Anh hầu như chết rồi
ANh đã nói là anh xin lỗi rồi mà

[Nick]
Ngừng lại đi
Anh đã phạm sai lầm
Anh đã mê muội
Một kẻ cuồng tín mù quáng
Em không biết à
Em không miễn nhiễm với sự hoang mang
Của người nào đó

[Brian]
Khi hoa tuyết chạm vào làm da em
Cái lạnh không ở đó lâu đâu
Nhưng em đang sống
Nếu em không để bốn mùa luân chuyển

[Lập lại đồng ca]

[AJ]
Anh phải nói điều đó bao nhiêu lần
Cho đến khi em tin anh

[Nick]
Ngừng lại, dừng lại
Dừng và đi

[All] Hoang mang!

[Lập lại đồng ca]

 
×
Quay lại
Top