[Lyrics] Olad La Tonight - Ozzy Osbourne

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Look in the future
Look in to my eyes and tell me
Everything's all right
Tell me where we're going
I'm so afraid 'cos I don't know
What's going on with my life

But it'll be all right tonight
Will it be all right tonight
Are we doing all right in old L.A. tonight?

Sitting by the ocean
Mapping out my plans of action,
Baby they include you
I wish you'd send a message
Maybe I'm just better off not knowing who knew

But It'll all right tonight
I'm gonna be all right tonight
Are we doing all right in old L.A. tonight?

Those summer nights
When I look in your eyes
I'm falling to pieces, pieces
Out of my mind
And I'll never know why
I'm falling to pieces, pieces

Who could imagine such a thing
Could happen to you?
It's gonna be all right In old L.A. tonight

Those summer nights
When I look in your eyes
I'm falling to ieces, pieces
Out of my mind
And I'll never know why
I'm falling to pieces, pieces
It's gonna be all right in old L.A. tonight
Nhìn vào bức tranh
Nhìn vào đôi mắt anh và nói cho anh biết
Mọi thứ đều ổn cả
Hãy nói cho anh biết chúng ta đang đi đâu
Anh quá sợ hãi vì anh không biết gì cả
Cuộc đời anh rồi sẽ thế nào đây

Nhưng mọi chuyện sẽ tốt đẹp vào tối nay
Mọi chuyện sẽ thế chứ?
Chúng ta sẽ làm tốt ở L.A cũ vào tối nay ư?

Ngồi bên đại dương
Vạch ra kế hoạch hành động
Em yêu, bao gồm cả em
Anh ước rằng em sẽ gửi anh một tin nhắn
Có lẽ anh tốt hơn hết là quên đi những người đã biết

Nhưng mọi thứ sẽ tốt hơn vào tối nay
Anh sẽ ổn tốt hơn vào tối nay
Chúng ta sẽ làm tốt ở L.A cũ vào tối nay ư?

Những đêm hè vừa qua
Khi anh nhìn vào đôi mắt em
Anh như rụng rời cả
Không thể kiếm soát được
Anh như rủng rời ra vậy

Những đêm hè vừa qua
Khi anh nhìn vào mắt em
Anh như rụng rời cả người
Không thể kiểm soát được
Và anh không bao giờ biết tại sao
Anh lại như muốn rụng rời ra nữa
Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn ở L.A
 

×
Quay lại
Top