[Lyrics] October - Dolores O'riordan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532October, October
The summer is over
I'm going through changes
I see you again

It's so thought provoking
Emotion evoking
I can't turn around
I don't want to pretend

You stand in my way
With nothing to say
You think you're the world
I'm so lost without you
I'm sorry my friend
This is not the end
I'll do it without you
I'll do it again

October, October
The summer is over
I'm moving in circles
I'm trying to come in

It's my evolution
The only solution
The torment it's all that
I'm holding within

You stand in my way
With nothing to say
You think you're the world
I'm so lost without you
I'm sorry my friend
This is not the end
I'll do it without you
I'll do it again

You stand in my way
You've nothing to say
You think you're the world
I'm so lost without you
I'm sorry my friend
This is not the end
I'll do it without you
I'll do it again

Don't stand in my way
With nothing to say
And think you're the world
I'm so lost without you
I'm sorry my friend
This is not the end
I'll do it without you
I'll do it again
Tháng mười, tháng mười
Mùa hè đã qua
Tôi sẽ vượt qua những đổi thay
Tôi lại gặp anh

Thật kích thích tư tưởng (1)
Gợi lên cảm xúc
Tôi không thể quay lại
Tôi không muốn vờ vịt.

ĐK:
Anh cản đường tôi
Chẳng biết nói gì
Và anh nghĩ mình là thế giới
Vắng anh, tôi lạc lối
Xin lỗi bạn tôi ơi !
Đây chẳng phải kết thúc
Tôi sẽ tự làm mà không có anh
Tôi sẽ làm lại

Tháng mười, tháng mười
Mùa hè đã qua
Tôi đang luẩn quẩn
Tôi đang cố đi vào quỹ đạo.

Đó là sự tiến tiển của tôi
Giải pháp duy nhất
Những đau đớn, đó là tất cả mà
Tôi kìm nén bên trong.

[ĐK] x2

Anh cản đường tôi
Chẳng biết nói gì
Và anh nghĩ mình là thế giới
Vắng anh, tôi lạc lối
Xin lỗi bạn tôi ơi !
Đây chẳng phải kết thúc
Tôi sẽ tự làm mà không có anh
Tôi sẽ làm lại

(1)Thought-provoking(adj): stimulating interest or thought; "a challenging hypothesis"; "a thought-provoking book".


 
×
Top Bottom