[Lyrics] Loser - Dolores O'riordan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I'm sick and tired of people like you
You think you're clever but you haven't a clue
(what can you do?)

A two watt light bulb is brighter than you
I'm sick and tired of people like you

You want it, you got it
Come take it, it's over here
You want it, you got it
Come take it, is that not clear?
You want it, you got it
Come take it, I'll do it for you
You want it, you got it
Come take it, just cross the line

The moral of the adventure is this
Take me for granted you are taking the piss
(Who love is this?)

I'd rather wind up with nothing at all
Than take a loser like you through it all

You want it, you got it
Come take it, it's over here
You want it, you got it
Come take it, is that not clear?
You want it, you got it
Come take it, I'll do it for you
You want it, you got it
Come take it, just cross the line

Cross the line

Why loser, why?
Die Loser, die.
Em thấy buồn nôn và mệt mỏi vì những kẻ như anh
Anh nghĩ rằng mình thông minh nhưng anh chẳng nghĩ suy được gì cả
(Anh có thể làm được gì?)

Một bóng đèn hai watt thôi cũng đã sáng hơn anh
Em thấy buồn nôn và mệt mỏi vì những kẻ như anh.

Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, nó ở đằng này thôi
Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, điều đó không rõ ràng chăng?
Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, em sẽ làm điều đó vì anh.
Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, chỉ cần vượt qua giới hạn.

Ý nghĩa cuộc phiêu lưu này chỉ có thế này thôi ư
Anh cứ nghĩ em đương nhiên là của anh
Anh đang nói những điều ngu xuẩn
(Có ai yêu được cái thứ này chăng?)

Em thà kết thúc mà chẳng được điều gì
Còn hơn cùng một kẻ thất bại như anh đi suốt cuộc đời.

Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, nó ở đằng này thôi
Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, điều đó không rõ ràng chăng?
Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, em sẽ làm điều đó vì anh.
Anh muốn điều đó, anh sẽ có nó
Hãy đến lấy đi, chỉ cần vượt qua giới hạn.

Tại sao hỡi kẻ thất bại, tại sao?
Hãy chết đi, hỡi kẻ thất bại, chết đi cho rảnh.


 

×
Quay lại
Top