[Lyrics] No One - Aly & Aj

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532I am moving through the crowd
Trying to find myself
Feel like a guitar that's never played
Will someone strum away?

(Chorus)
And I ask myself
Who do I wanna be?
Do I wanna throw away the key?
and invent a whole new me
and I tell myself
No One, No One
Don't wanna be
No One
But me..

You are moving through the crowd
Trying to find yourself
Feel like a guitar left on a shelf
Will someone take you down?

(Chorus)
And you ask yourself
Who do I wanna be?
Do I wanna throw away the key?
and invent a whole new me
Gotta tell yourself
No One, No One
Don't wanna be
No One
But me..

Your life lays out on the shadows of the wall
You turn the light on to release it all
You wonder what's it's like to not feel worthless
So open all the blinds and turn the curtains

No One, No One
Don't wanna be
No One
But me..

When you're moving through the crowd...
Tôi đang lao qua đám đông
Cố tìm lại chính mình
Như thể một chiếc đàn ghi ta chẳng bao giờ được chơi
Ai sẽ gảy lên tiếng đàn?

Và tôi tự hỏi mình
Tôi muốn trở thành ai?
Hay là tôi muốn vứt bỏ tiếng đàn này?
Và để tìm ra một bản nhạc mới
Và tôi tự nói với mình
Không ai, không ai khác
Tôi không muốn thành ai khác
Chỉ là tôi thôi...

Anh đang lao qua đám đông
Cố tìm lại chính mình
Như chiếc đàn ghi ta đã cũ kia
Ai sẽ làm anh thất vọng?

Và anh tự hỏi chính mình
Anh muốn trở thành ai?
Hay anh muốn vứt bỏ phím đàn này
Để tìm ra một bản nhạc mới
Tự nhủ với bản thân mình
Không ai, không ai cả
Anh không muốn trở thành ai cả
Chỉ là chính mình thôi

Cuộc đời anh đã được phơi bày qua cái bóng trên bức tường kia rồi
Ánh đèn loé sáng phơi bày tất cả
Anh tự hỏi cảm thấy vô vọng là như thế nào
Mở mắt ra hỡi những kẻ đui mù và thay tấm màn đó đi

Không ai, không ai cả
Anh không muốn trở thành ai khác cả
Chỉ là chính mình thôi
 
×
Top