[Lyrics] Be The One - The Ting Tings

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

You say it's not what you do,
It's what you're thinkin of
Well I think it's just an excuse
It's what you put across
And I don't wanna be the one
Only overjoyed
Yeah I don't wanna be the one
Makin all the noise

Yeah I don't wanna be the one

So make sure you're thinkin it through
You've let me down again
Offer me somethin
I know you really meant
Cuz I don't wanna the one
Only overjoyed
Yeah I don't wanna be the one

Makin all the noise
Yeah I don't wanna be the one
Hey!

What you gonna offer now?

I don't wanna be the one
Only overjoyed
Yeah I don't wanna be the one
Makin all the noise

Yeah I don't wanna be the one
Hey!

What you gonna offer now?
What you gonna offer now?
What you gonna offer now?

This was not my idea
Don't you keep me waitin
This was not my idea

Don't you keep me waitin
This was not my idea
Don't you keep me waitin
Anh nói đó không phải là những gì anh làm
Đó chỉ là những gì anh nghĩ thôi
Còn tôi nghĩ đấy chỉ là một sự biện minh thôi
Đó là cái cách anh đã làm
Và tôi không muốn trở thành người ấy của anh

Chỉ là một phút ngẫu hứng
Phải tôi không muốn là người ấy của anh đâu
Luôn làm ầm ỹ
Phải tôi không muốn là người ấy của anh đâu

Vậy nên hãy chắc rằng anh đã nghĩ thông rồi
Anh đã làm tôi buồn lần nữa
Rồi lại ngọt ngào với tôi
Tôi không hiểu anh thực sự muốn gì

Bởi tôi không muốn là người ấy của anh
Chỉ là một phút ngẫu hứng
Phải tôi không muốn là người ấy của anh đâu
Luôn làm ầm ỹ
Phải tôi không muốn là người ấy của anh đâu

Giờ thì anh địng làm gì đây ?

Tôi không muốn là người ấy của anh
Chỉ là một phút ngẫu hứng

Phải tôi không muốn là người ấy của anh đâu
Luôn làm ầm ỹ
Phải tôi không muốn là người ấy của anh đâu

Giờ thì anh địng làm gì đây ?

Đây không phải ý tưởng của tôi
Đừng để tôi phải chờ đợi

 
×
Quay lại
Top