[Lyrics] No More I Love You's - Annie Lennox

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I used to be lunatic from the gracious days
I used to be woebegone and so restless nights
My aching heart would bleed for you to see
Oh but now...
(I don't find myself bouncing round whistling
and fortunes to make me cry)
No more "I love you's"
The language is leaving me
No more "I love you's"
Changes are shifting outside the word
(The lover speaks about the monsters)
I used to have demons in my room at night
Desire,despair,desire,so many monsters
Oh but now...
(I don't find myself bouncing round whistling
buttonhole tunes to make me cry)

No more "I love you's"
The language is leaving me
No more "I love you's"
The language is leaving me in silence
No more "I love you's"
Changes are shifting outside the word

They were being really crazy
They were on the come.
And you know what mammy?
Everybody was being really crazy.
Uh huh.
The monsters are crazy.
There are monsters outsides.

No more "I love you's"
The language is leaving me
No more "I love you's"
The language is leaving me in silence
No more "I love you's"
Changes are shifting outside the word

Outside the word
Tôi đã từng như điên loạn trong những ngày đẹp đẽ ấy
Tôi đã từng đau khổ và chẳng thể chợp mắt được
Trái tim đau đớn của tôi sẽ chảy máu cho bạn xem
Nhưng giờ thì...
(Tôi không tìm thấy bản thân vui vẻ huýt sáo và vận mệnh làm tôi rơi lệ)

Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những từ ngữ đang rời bỏ tôi
Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những số phận không còn ở lại với những lời nói đó

(Những kể yêu nhau thường nói về quái vật)
Tôi đã từng có những con quỷ trong phòng vào ban đêm
Tham vọng, tuyệt vọng, h.am m.uốn, và nhiều con quỷ khác
Nhưng giờ thì...
(Tôi không tìm thấy bản thân vui vẻ huýt sáo và vận mệnh làm tôi rơi lệ)

Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những từ ngữ đang rời bỏ
Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những từ ngữ đang bỏ rơi tôi trong im lặng
Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những số phận không còn ở lại với những lời nói đó

Họ đã từng điên loạn
Họ đã từng cùng nhau
Và mày biết không hả xác ướp?
Mọi người ai cũng đều điên loạn
Uh huh.
Những con quỷ điên loạn
Có những con quỷ bên ngoài kia.

Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những từ ngữ đang rời bỏ
Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những từ ngữ đang bỏ rơi tôi trong im lặng
Không còn \"Tôi yêu bạn\"
Những số phận không còn ở lại với những lời nói đó

 
×
Top Bottom