[Lyrics] More Than Love (Eng ver) - Sweetbox

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Verse 1:

I know your dreams
I know your cries
Each breath I've memorized
And I would do anything
To help you win your fight
But it's not enough to make you smile
It's never enough
But what more can I give

Chorus:

More than love
More than this
More than what's in these two hands
More than love
More than me
But I can't give more than I am...
More than I am...

Verse 2:

I see the searching in your eyes
And I feel helpless by your side
So many spaces I can't fill, but God knows how hard I try
You say you need more and I die inside
You always need more
But what more can I give?

Chorus:

More than love
More than this
More than what's in these two hands
More than love
More than me
Cause I can't give more than I am
No matter what I do it's never good enough for you

Verse 3:

I'm trying to be
Everything that you need
And I'm barely breathing
And you're still not happy
After all that I've done
All I've become is never good enough for you
For what's more than love
More than love?

Oooh...
More than love...
More than this...
More than what's in these two hands

Verse 4:

Tell me what's more than love
Tell me what's more than love (more than this)
What is it that you need (oh...)
That I can never be
Tell me what's more than love (more than love)
Tell me what's more than love (more than me)
What is it that you need (oh...)
That I can never be (and what's more than love)
That I can never be (oh yeah...)
That I can never be
Verse 1:
Em biết ước mơ của anh
Em biết những giọt nước mắt của anh
Mỗi hơi thở trong trong trí nhớ
Và em sẽ làm bất cứ điều gì
Để giúp anh giành chiến thắng
Nhưng nó không đủ để làm cho anh nở nụ cười
Nó không bao giờ đủ
Nhưng những gì em có thể làm cho nhiều hơn

Chorus:

Nhiều hơn tình yêu
Hơn nữa
Nhiều hơn những gì trong hai bàn tay
Nhiều hơn tình yêu
Nhiều hơn em
Nhưng em không thể đưa ra nhiều hơn em ...
Nhiều hơn em ...

Verse 2:

Em nhìn thấy ánh mắt dò hỏi
Và em cảm thấy sự bơ vơ bên anh
Vì vậy, nhiều không gian em không thể lấp đầy, nhưng Chúa biết em cố gắng như thế nào
Anh nói rằng anh cần nhiều hơn và em chết trong lòng
Anh luôn luôn cần thêm
Nhưng em có thể cung cấp nhiều hơn gì đây?

Chorus:

Nhiều hơn tình yêu
Hơn nữa
Nhiều hơn những gì trong hai bàn tay
Nhiều hơn tình yêu
Nhiều hơn em
Bởi vì của em không thể cung cấp cho em nhiều hơn
Không có vấn đề gì làm không tốt đủ cho anh

Verse 3:

Em đang cố gắng để được
Tất cả mọi thứ mà anh cần
Và em chỉ là hơi thở
Và anh vẫn không hài lòng
Sau khi tất cả những gì em đã làm
Tất cả điều anh hi sinh đều không đủ với em
Đối với những gì nhiều hơn tình yêu
Nhiều hơn tình yêu?

Oooh... Oooh ...
Nhiều hơn tình yêu ...
Hơn nữa ...
Nhiều hơn những gì trong hai bàn tay

Verse 4:

Nói cho em điều gì nhiều hơn tình yêu
Nói cho em điều gì nhiều hơn tình yêu (hơn nữa)
Là gì đó mà anh cần (oh. ..)
Mà em có thể không bao giờ có
Nói cho em điều gì nhiều hơn tình yêu (hơn tình yêu)
Nói cho em điều gì nhiều hơn tình yêu (hơn em)
Là gì đó mà anh cần (oh. ..)
Mà em có thể không bao giờ được (và nhiều hơn những gì của tình yêu)
Mà em có thể không bao giờ được (oh yeah ...)<>
 

×
Quay lại
Top