[Lyrics] Nine In The Afternoon - Panic! At the Disco

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Back to the streets where we began
Feeling as good as lovers can .. you know
Well, now we’re feeling so good

Picking up things we shouldn’t read
It looks like the end of history as we know
It’s just the end of the world

Back to the street where we began
Feeling as good as love .. you could .. you can

Into a place, where thoughts can bloom
Into a room where it’s nine in the afternoon
And we know that it could be
And we know that it should
And you know that you feel it too
‘Cause it’s nine in the afternoon

Your eyes are the size of the moon
You could ’cause you can so you do
We’re feeling so good
Just the way that we do
When it’s nine in the afternoon


Your eyes are the size of the moon
You could ’cause you can so you do
We’re feeling so good

Back to the street
Down to our feet
Losing the feeling of feeling unique
Do you know what I mean?

Back to the place, hey
Where we used to say
Man it feels good to feel this way
Now I know what I mean

Back to the street, back to the place,
Back to the room where it all began
Back to the street, back to the place,
Back to the room where it all began
‘Cause it’s nine in the afternoon

Your eyes are the size of the moon
You could ’cause you can so you do
We’re feeling so good
Just the way that we do
When it’s nine in the afternoon
Trở về những con đường nơi chúng ta bắt đầu
Cảm thấy thật thoải mái như những cặp tình nhân... bạn biết đấy
Ừ, bây giờ chúng ta cảm thấy thật tuyệt vời

Nhặt những thứ chúng ta không nên đọc
Nhìn giống đoạn kết của một quá khứ như chúng ta biết
Chỉ là điểm kết của thế giới mà thôi

Trở về những con đường nơi chúng ta bắt đầu
Cảm thấy thật nồng nàn như tình yêu... bạn đã có thể (cảm nhận thế)...bạn có thể (cảm nhận thế)

Vào nơi mà những suy nghĩ có thể nở hoa
Vào một căn phòng nơi nó đang là chín giờ tối
Và chúng ta biết có thể là vậy
Và chúng ta biết nó nên là thế
Và bạn biết là bạn cũng cảm thấy như thế
Vì đó là lúc chín giờ tối

Mắt bạn to như mặt trăng
Bạn đã có thể làm thế vì bạn có thể nên bạn làm thế
Chúng ta cảm thấy thật tuyệt vời
Theo cách mà chúng ta làm
Khi lúc đó là chín giờ tối

Mắt bạn to như mặt trăng
Bạn đã có thể vì bạn có thể nên bạn làm thế
Chúng ta cảm thấy thật tuyệt vời

Trở về con đường
Dưới chân chúng ta
Mất cảm giác về cái cảm giác duy nhất
Bạn có hiểu tôi nói gì không?

Trở về cái nơi
Nơi chúng ta từng nói
Trời, như vầy cảm thấy thật là tuyệt
Giờ tôi biết ý tôi muốn nói gì rồi

Trở về con đường, trở về chốn cũ
Trở về căn phòng ấy nơi tất cả bắt đầu
Trở về con đường, trở về chốn cũ
Trở về căn phòng ấy nơi tất cả bắt đầu
Vì lúc đó là chín giờ tối

Mắt bạn to như mặt trăng
Bạn đã có thể làm thế vì bạn có thể nên bạn làm thế
Chúng ta cảm thấy thật tuyệt vời
Theo cách mà chúng ta làm
Khi lúc đó là chín giờ tối

 
×
Quay lại
Top