[Lyrics] Never Be Anyone Else But You - Ricky Nelson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There'll never be anyone else
But you for me
Never ever be
Just couldn't be
Anyone else but you

If I could take my pick
Of all the girls I've ever known
Then I'd come and pick you
Out to be my very own

There'll never be anyone else
But you for me
Never ever be
Just couldn't be
Anyone else but you

A heart that's true and longs for you
Is all I have to give
All my love belongs to you
As long as I may live

There'll never be anyone else
But you for me
Never ever be
Just couldn't be
Anyone else but you

I never will forget the way you kiss me
And when we're not together
I wonder if you've missed me

'Cause I hope and pray
The day will come
When you belong to me
Then I'm gonna prove to you
How true my love can be

There'll never be anyone else
But you for me
Never ever be
Just couldn't be
Anyone else but you

Mm, mm, mm, mm
Mm, mm, mm
Mm, mm, mm
Sẽ không bao giờ có một ai khác
Dành cho anh ngoài em ra
Không bao giờ, bao giờ có đâu
Chỉ không thể có
Bất kỳ ai khác ngoài em ra.

Nếu anh có sự lựa chọn
Trong tất cả các cô gái mà anh từng quen biết
Thì anh sẽ đến và chọn em
Để là của riêng anh mà thôi.

Sẽ không bao giờ có một ai khác
Dành cho anh ngoài em ra
Không bao giờ, bao giờ có đâu
Chỉ không thể
Có bất kỳ ai khác ngoài em ra.

Một con tim chân thành và ao ước có em
Là mọi thứ anh phải trao
Trọn tình yêu của anh thuộc về em
Miễn là anh có thể sống.

Sẽ không bao giờ có một ai khác
Dành cho anh ngoài em ra
Không bao giờ, bao giờ có đâu
Chỉ không thể
Có bất kỳ ai khác ngoài em ra..

Anh không bao giờ quên cách em hôn anh
Và khi chúng mình không bên nhau
Anh tự hỏi liệu em có nhớ anh

Vì anh hy vọng và cầu nguyện
Ngày đó sẽ đến
Ngày em thuộc về anh
Lúc đó, anh sẽ chứng minh cho em
Tình anh chân thành biết nhường nào!

Sẽ không bao giờ có một ai khác
Dành cho anh ngoài em ra
Không bao giờ, bao giờ có đâu
Chỉ không thể
Có bất kỳ ai khác ngoài em ra.

Mm, mm, mm, mm
Mm, mm, mm
Mm, mm, mm

 

×
Quay lại
Top